MENY

- Vi må lære mer om radikalisering

«Respekt for andre mennesker. Tillit til institusjoner. Kritisk tenking. I en tid hvor ekstremisme truer, er den viktigste motvekten vårt demokratiske sinnelag.»

Hør kunnskapsministerens egne ord når han snakker om SEROS sin posisjon som det tyngste samfunnssikkerhets- og risikostyringsmiljøet i Norge, samt begrunner hvorfor Regjeringen mener det er viktig å gjøre radikalisering og voldelig ekstremisme til tema i UH-sektoren. Talen til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er nå tilgjengelig i sin helhet takket være velvillig bistand fra NRK Rogaland.

Tekst: Sindre Bø