MENY

Aktuelle konferanser og seminarer

 • Beredskapsforum Bergen 15.11.2018

  Arbeidsutvalget innkaller til den årlige beredskapssamlingen for undervisningsinstitusjonene i Bergen. Tema i år er; IT-sikkerhet og håndtering av hendelser i utlandet.

  Lenke til samlingen: Invitasjon til Beredskapsforum Bergen

 • Øvelse Nord 23.4-25.4.2018

  23. april kl 09:00 - 25. april 2018 kl 22:00 arrangeres Øvelse Nord ved Nord universitet, studiested Bodø.

  Onsdag 25. april er det fullskala kriseøvelse. I denne "kriseuka" kan man delta på en rekke foredrag og andre aktiviteter knyttet til øvelsen.

  Mer informasjon om Øvelse Nord

 • Sikresiden.no: Fagseminar om personlig handlingskompetanse 22.3.2018

  I møte med pågående, livstruende vold (PLIVO) - Hvilke vurderinger gjør du? Hvilke beslutninger tar du?

  Arrangementetet er i regi av Sikresiden.no og finner sted på OsloMet - storbyuniversitetet, Pilestredet, torsdag 22. mars 2018, kl. 10:00 – 12:30.

  Lenke til arrangementet: Fagseminar om personlig handlingskompetanse

 • Beredskapsseminar for utdanningsinstitusjoner i Rogaland 2.2.2018

  Universitetet i Stavanger, BI Rogaland og VID Vitenskapelige høgskole inviterer til beredskapsseminar for utdanningsintitusjoner i Rogaland fylke.

  Lenke til samlingen: Beredskapsseminar for utdanningsintitusjoner i Rogaland

 • Beredskapsrådets konferanse 05.01.2018

  Fredag 5. januar 2018 arrangeres Beredskapsrådets første konferanse om samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren. Årets tema er: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. 

  Konferansen arrangeres av Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet) i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Kunnskapsdepartementet.

  Lenke til konferansen: Beredskapsrådets konferanse 2018

 • Samfunnssikkerhetskonferansen 04.01.2018

  Torsdag 4. januar 2018 arrangeres den eldste og faglig bredeste Samfunnssikkerhetskonferansen i Norge, den 15. på rad. Hovedtemaet er "Gamle trusler i ny tid?", som vil bli belyst fra tre ulike ståsted: "Ny kald krig" - propaganda, Uklare ansvarsforhold og roller, samt Naivitet - tillit.

  Konferansen arrangeres av Fylkesmannen i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, NATO JWC, Stavanger Universitetssykehus – Helse Stavanger og Universitetet i Stavanger.

  Lenke til konferansen: Samfunnssikkerhetskonferansen 2018

 • Konferanse om tillit og samfunnssikkerhet 21.11.2017

  Norge har et høyt tillitsnivå sammenlignet med andre land. På hvilken måte kan dette være en ressurs og en styrke for samfunnssikkerheten? Hvordan påvirkes tillitsnivået av ulike trusler og alvorlige hendelser? Hvor viktig er gjensidig tillit mellom myndigheter, næringsliv og befolkning for sikkerheten i samfunnet?

  Konferansen arrangeres av Høgskolen i Sørøst-Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

  Lenke til konferansen: Tillit og samfunnssikkerhet 21.11.2017, på Campus Vestfold

 • Beredskapsforum Bergen 17.11.2017

  Arbeidsutvalget innkaller til den årlige beredskapssamlingen for undervisningsinstitusjonene i Bergen. Temaene er kriseledelse, utvikling av sikkerhetskultur og proaktiv stabsmetodikk.

  Lenke til samlingen: Invitasjon til Beredskapsforum Bergen

 • Nasjonal konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 20.10.2017

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017 avholdes i Oslo den 20. oktober. Årets konferanse vil fokusere på dialog som metode i arbeidet med å forebygge radikalisering.

  Lenke til konferansen: Nasjonal konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017