MENY

Aktuelle konferanser og seminarer

 • Beredskapsforum i Bergen 7.november 2019

  Det innkalles til den årlige beredskapssamlingen for undervisningsinstitusjonene i Bergen. Tema i år er studenthendelser i utlandet og på campus, en stadig mer relevant problemstilling i og med internasjonaliseringen som finner sted i UH-sektoren. Høstens Beredskapsforum finner sted på NLA Høgskolen i Bergen, se påmeldingslenke her.

   

 • Den nasjonale radikaliseringskonferansen 22.oktober 2019

  Den nasjonale konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2019 avholdes i Stavanger 22. oktober, nærmere bestemt Quality Airport Hoetl Stavanger, Sola. Konferansen arrangeres av Sør-Vest politidistrikt, i samarbeid med Stavanger kommune og Politidirektoratet, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

  Påmeldingen er nå åpnet (påmeldingsfrist 8. oktober).  

  Foreløpig program:

  • Politidirektør Benedicte Bjørnland og PST-sjef Hans Sverre Sjøvold innleder
  • Forskningsprosjektet «Radiskan» v/Forsvarets Forskningsinstitutt
  • Samarbeid mot voldelig ekstremisme på Nord-Jæren
  • Høyreekstremisme – trender og utfordringer
  • Veien inn i – og ut av ekstremismen v/tidligere nynazist Kimmie Åhlen
  • Forebygging av ekstremisme i universitets- og høyskolesektoren
  • Retur fra konfliktområder v/RVTS

   

 • CIM-konferansen Gardermoen 1.-2. oktober

  CIM-konferansen 2019 foregår 1. og 2.oktober og som vanlig på et hotell nær Gardermoen. Det er i skrivende stund over 230 påmeldte til CIM-konferansen, og det ligger an til påmeldingsrekord. Programmet er klart, og beskrivelser av dag 2 oppdatert, les mer her

  Dagen før er det KunnskapsCIM brukerforum med tilhørende nettverksmøte for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren som bruker CIM. Program og påmelding her. NB. kort frist 16.september.

 • KDs Samfunnssikkerhetskonferanse 13.06.19

  Kunnskapsdepartementet (KD) har det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet innenfor sitt politikkområde. I den anledning inviterer KD representanter for departementets underliggende virksomheter samt helakkrediterte private høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler til samfunnssikkerhetskonferanse. Målgruppen for konferansen er virksomhetsledere og beredskapsansvarlige eller tilsvarende.

  Hovedtema for konferansen vil være risikoerkjennelse, sikkerhetskultur og samvirke på lokalt nivå rundt kriser. Programmet er utarbeidet i samarbeid med Beredskapsrådet. Konferansen arrangeres i lokalene til Handelshøyskolen BI, i Nydalen i Oslo, torsdag 13. juni 2019 kl. 09:00 – 16:00. Deltagelse er begrenset til fire representanter per virksomhet. 

  Invitasjon er sendt til institusjonene, her følger informasjon om programmet.

  Eventuelle spørsmål om konferansen kan rettes til KD ved:
  Seniorrådgiver Reidulf Fonn, e-post: reidulf.fonn@kd.dep.no, mobil: 992 15 638
  Seniorrådgiver Anja Sundby Hem: e-post anhe@kd.dep.no, mobil: 993 88 356.

  Her er presentasjonene fra kunnskapssektorens samfunnssikkerhets- og beredskapskonferanse:
   

   

  Nytt fra beredskapsrådet og sikresiden.no (Anita Sandberg og Jorid Bodin)

  Nytt fra DSB (Kristin Cordt-Hansen)

  Terroren i Marokko og USNs håndtering (Bjørnulf Stokvik)

  Nytt fra KD (Anja Hem)

  Sikkerhetskultur og risikoerkjennelse (Stig Stellberg)

  Struktur i beredskapsarbeid (Bjørn Ivar Kruke)

  Samvirke i sykkel-VM (Ivar K. Lunde)

  Krisehåndtering på Utøya (ekteparet Skovly)

  Rapport fra Øvelse Nord 1 (Erlend Hagenes)

  Rapport fra Øvelse Nord 2 (Reidulf Fonn)

   

   

 • Beredskapssamling Nord 24.april '19

  Velkommen til Øvelse Nord i Bodø uka etter påske! I samarbeid med Nord Universitet arrangerer Beredskapsrådet en faglig samling for rektorer, direktører og beredskapsansvarlige i kunnskapssektoren. Dette skjer onsdag 24.april kl 12-18, men det anbefales å få med seg resten av fagdagene og selve Øvelse Nord på torsdag. Se vedlegg for mer info og påmelding til samlingen onsdagen, eller søk opp siden "Øvelse Nord - 19" på Facebook.
   

  Program her.

 • Sikkerhetsfestivalen 26.-28.8.19

  Sikkerhetsfestivalen er en arena for erfaringsutveksling og arrangeres for første gang i 2019. Ambisjonen er at dette skal bli en samlende arena for alle med interesse eller ansvar for informasjonssikkerhet. Festivalen er et samarbeid mellom en rekke virksomheter og organisasjoner som jobber med sikkerhet i Norge. Sikkerhetsfestivalen 2019 arrangeres 26.-28. august på Lillehammer.

 • Beredskapsforum Rogaland 07.02.2019

  Arbeidsutvalget innkaller til den årlige beredskapssamlingen for høyere utdanning i Rogaland.

  Tema i år er: Utfordringer innen praktisk beredskapsarbeid – hvordan få arbeidet forankret i «den spisse enden», og Brannvern/Evakuering i et Plivo-perspektiv.

  Lenke til samlingen: Invitasjon til Beredskapsforum Rogaland

 • Samfunnssikkerhetskonferansen 03.01.2019

  Torsdag 3. januar 2019 arrangeres den eldste og faglig bredeste Samfunnssikkerhetskonferansen i Norge, den 16. på rad. Hovedtemaet er "Lokalt ansvar for nasjonal sikkerhet", som vil bli belyst fra tre ulike ståsted:

  • Forebygging av voldelig ekstremisme og sikring av offentlige rom: Har aktørene den kunnskapen de trenger?
  • Sivilt - militært samarbeid: Lokalt samfunnsansvar for nasjonal sikkerhet
  • Digitalisering og fake news - utfordringer for lokalt samfunnssikkerhetsarbeid


  Konferansen arrangeres av Fylkesmannen i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, NATO JWC, Stavanger Universitetssykehus – Helse Stavanger og Universitetet i Stavanger.

  Lenke til konferansen: Samfunnssikkerhetskonferansen 2019

 • Beredskapsforum Bergen 15.11.2018

  Arbeidsutvalget innkaller til den årlige beredskapssamlingen for undervisningsinstitusjonene i Bergen. Tema i år er; IT-sikkerhet og håndtering av hendelser i utlandet.

  Lenke til samlingen: Invitasjon til Beredskapsforum Bergen

 • Øvelse Nord 23.4-25.4.2018

  23. april kl 09:00 - 25. april 2018 kl 22:00 arrangeres Øvelse Nord ved Nord universitet, studiested Bodø.

  Onsdag 25. april er det fullskala kriseøvelse. I denne "kriseuka" kan man delta på en rekke foredrag og andre aktiviteter knyttet til øvelsen.

  Mer informasjon om Øvelse Nord

 • Sikresiden.no: Fagseminar om personlig handlingskompetanse 22.3.2018

  I møte med pågående, livstruende vold (PLIVO) - Hvilke vurderinger gjør du? Hvilke beslutninger tar du?

  Arrangementetet er i regi av Sikresiden.no og finner sted på OsloMet - storbyuniversitetet, Pilestredet, torsdag 22. mars 2018, kl. 10:00 – 12:30.

  Lenke til arrangementet: Fagseminar om personlig handlingskompetanse

 • Beredskapsseminar for utdanningsinstitusjoner i Rogaland 2.2.2018

  Universitetet i Stavanger, BI Rogaland og VID Vitenskapelige høgskole inviterer til beredskapsseminar for utdanningsintitusjoner i Rogaland fylke.

  Lenke til samlingen: Beredskapsseminar for utdanningsintitusjoner i Rogaland

 • Beredskapsrådets konferanse 05.01.2018

  Fredag 5. januar 2018 arrangeres Beredskapsrådets første konferanse om samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren. Årets tema er: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. 

  Konferansen arrangeres av Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet) i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Kunnskapsdepartementet.

  Lenke til konferansen: Beredskapsrådets konferanse 2018

 • Samfunnssikkerhetskonferansen 04.01.2018

  Torsdag 4. januar 2018 arrangeres den eldste og faglig bredeste Samfunnssikkerhetskonferansen i Norge, den 15. på rad. Hovedtemaet er "Gamle trusler i ny tid?", som vil bli belyst fra tre ulike ståsted: "Ny kald krig" - propaganda, Uklare ansvarsforhold og roller, samt Naivitet - tillit.

  Konferansen arrangeres av Fylkesmannen i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, NATO JWC, Stavanger Universitetssykehus – Helse Stavanger og Universitetet i Stavanger.

  Lenke til konferansen: Samfunnssikkerhetskonferansen 2018

 • Konferanse om tillit og samfunnssikkerhet 21.11.2017

  Norge har et høyt tillitsnivå sammenlignet med andre land. På hvilken måte kan dette være en ressurs og en styrke for samfunnssikkerheten? Hvordan påvirkes tillitsnivået av ulike trusler og alvorlige hendelser? Hvor viktig er gjensidig tillit mellom myndigheter, næringsliv og befolkning for sikkerheten i samfunnet?

  Konferansen arrangeres av Høgskolen i Sørøst-Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

  Lenke til konferansen: Tillit og samfunnssikkerhet 21.11.2017, på Campus Vestfold

 • Beredskapsforum Bergen 17.11.2017

  Arbeidsutvalget innkaller til den årlige beredskapssamlingen for undervisningsinstitusjonene i Bergen. Temaene er kriseledelse, utvikling av sikkerhetskultur og proaktiv stabsmetodikk.

  Lenke til samlingen: Invitasjon til Beredskapsforum Bergen

 • Nasjonal konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 20.10.2017

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017 avholdes i Oslo den 20. oktober. Årets konferanse vil fokusere på dialog som metode i arbeidet med å forebygge radikalisering.

  Lenke til konferansen: Nasjonal konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017