MENY

Lars Halaas Lyster

Lars Halaas Lyster er psykologspesialist/spesialrådgiver ved RVTS Øst. Han arbeider med kompleks traumeproblematikk, kriser og katastrofer, selvmordsforebygging, radikalisering og voldelig ekstremisme. Lyster har tidligere arbeidet flere år i Forsvarets stressmestringsteam, og har bred klinisk erfaring i arbeid med voksne, barn, ungdom og familier. Han har jobbet både på institusjon og poliklinikk.

Lars har vært sentral i utviklingen, prosjektleder, av kunnskapsportalen utveier.no og koordinerer RVTS-ene sitt nasjonale arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. RVTS har i regjeringens handlingsplan fått i oppgave å gjennomføre kompetanseheving til blant annet kommune og spesialisthelsetjeneste. Målsettingen har vært å gjøre kommuner bedre i stand til å forebygge radikalisering, samt ivareta returnerte fremmedkrigere. Han har bidratt til å utvikle ulike kursmoduler om temaet, kurslederkurs, og har gjennomfører fortløpende kompetanseheving til skole, politi, kommune og spesialisthelse.