MENY

Martin Sjøen

Martin Sjøen har utdanning innenfor utviklingsstudier og utdanningsvitenskap. Han jobber for tiden som doktorgradsstipendiat på Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) ved Universitetet i Stavanger, hvor han forsker på hvordan utdanning kan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme blant barn og unge. Martin Sjøen har tidligere jobbet med spørsmål knyttet til reintegrering av tidligere barnesoldater og forebygging av fordommer og rasisme i skolen.