MENY

Peder Nustad

Peder Nustad er undervisningsleder ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Han leder satsningen Dembra, Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemitisme, som støtter skoler i forebygging av antisemittisme og rasisme, udemokratiske holdninger og radikalisering.

Nustad har lang erfaring med å undervise og utvikle materiell til elever, studenter og lærere om antisemittisme, rasisme og ekstremisme. Han veileder skoler og gir kurs i rammen av Dembra-prosjektet og har vært prosjektleder for utviklingen av pedagogiske ressurser om radikalisering og voldelig ekstremisme tilgjengelig på www.dembra.no.

Nustad har tidligere arbeidet som høgskolelektor i religion og etikk ved lærerskolen i Hedmark og er medforfatter av lærebok-serien " Vi i verden" fra Cappelen Damm.