MENY

Sissel Haugdal Jore

Sissel Haugdal Jore er førsteamanuensis i Samfunnssikkerhet og Senterleder for SEROS -Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på temaene terrorisme, sikring og risiko. Hun underviser i flere kurs, blant annet masterkurset «Security/sikring-– Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep». Jore har hatt flere utenlandsopphold ved amerikanske Universiteter, blant annet ved det amerikanske konsortiet for terrorisme forskning (START). Hun har sittet i flere ekspertutvalg blant annet Norges forskningsråds ekspertutvalg for forskning på terrorisme og ekstremismen, Programstyret til SAMRISK (NFR), Fight against terrorism and crime, Horizon 2020, EU. Jore er også leder for Security-Komiteen i  SRA-E, og hun har blant annet deltatt som sikkerhetsekspert i evaluering av sikkerheten i det fremtidige regjeringskvartalet.