MENY

KDs Samfunnssikkerhetskonferanse 13.06.19

Kunnskapsdepartementet (KD) har det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet innenfor sitt politikkområde. I den anledning inviterer KD representanter for departementets underliggende virksomheter samt helakkrediterte private høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler til samfunnssikkerhetskonferanse. Målgruppen for konferansen er virksomhetsledere og beredskapsansvarlige eller tilsvarende.

Hovedtema for konferansen vil være risikoerkjennelse, sikkerhetskultur og samvirke på lokalt nivå rundt kriser. Programmet er utarbeidet i samarbeid med Beredskapsrådet. Konferansen arrangeres i lokalene til Handelshøyskolen BI, i Nydalen i Oslo, torsdag 13. juni 2019 kl. 09:00 – 16:00. Deltagelse er begrenset til fire representanter per virksomhet. 

Invitasjon er sendt til institusjonene, her følger informasjon om programmet.

Eventuelle spørsmål om konferansen kan rettes til KD ved:
Seniorrådgiver Reidulf Fonn, e-post: reidulf.fonn@kd.dep.no, mobil: 992 15 638
Seniorrådgiver Anja Sundby Hem: e-post anhe@kd.dep.no, mobil: 993 88 356.