MENY

Konferanse om tillit og samfunnssikkerhet 21.11.2017

Norge har et høyt tillitsnivå sammenlignet med andre land. På hvilken måte kan dette være en ressurs og en styrke for samfunnssikkerheten? Hvordan påvirkes tillitsnivået av ulike trusler og alvorlige hendelser? Hvor viktig er gjensidig tillit mellom myndigheter, næringsliv og befolkning for sikkerheten i samfunnet?

Konferansen arrangeres av Høgskolen i Sørøst-Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Lenke til konferansen: Tillit og samfunnssikkerhet 21.11.2017, på Campus Vestfold