MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 03.01.2019

Torsdag 3. januar 2019 arrangeres den eldste og faglig bredeste Samfunnssikkerhetskonferansen i Norge, den 16. på rad. Hovedtemaet er "Lokalt ansvar for nasjonal sikkerhet", som vil bli belyst fra tre ulike ståsted:

  • Forebygging av voldelig ekstremisme og sikring av offentlige rom: Har aktørene den kunnskapen de trenger?
  • Sivilt - militært samarbeid: Lokalt samfunnsansvar for nasjonal sikkerhet
  • Digitalisering og fake news - utfordringer for lokalt samfunnssikkerhetsarbeid


Konferansen arrangeres av Fylkesmannen i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, NATO JWC, Stavanger Universitetssykehus – Helse Stavanger og Universitetet i Stavanger.

Lenke til konferansen: Samfunnssikkerhetskonferansen 2019