MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 04.01.2018

Torsdag 4. januar 2018 arrangeres den eldste og faglig bredeste Samfunnssikkerhetskonferansen i Norge, den 15. på rad. Hovedtemaet er "Gamle trusler i ny tid?", som vil bli belyst fra tre ulike ståsted: "Ny kald krig" - propaganda, Uklare ansvarsforhold og roller, samt Naivitet - tillit.

Konferansen arrangeres av Fylkesmannen i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, NATO JWC, Stavanger Universitetssykehus – Helse Stavanger og Universitetet i Stavanger.

Lenke til konferansen: Samfunnssikkerhetskonferansen 2018