MENY

Om rådet

Beredskapsrådet består av medlemmer fra høyere offentlige og private utdanningsinstitusjoner, folkehøgskolene, fagskoler, samskipnader og Utdanningsdirektoratet.

Beredskapsrådets medlemmer

Navn

Stilling og institusjon

Representerer

Solveig R. Svendsberget
(leder)

Assisterende universitetsdirektør (UiA)

Offentlige universiteter og høgskoler

Anita Sandberg  

Direktør for HMS og beredskap (UiO)

Offentlige universiteter og høgskoler

Hilde Apneseth 

HMS-sjef (NTNU)

Offentlige universiteter og høgskoler

Sonja Dyrkorn  

HR-direktør (UiB) 

Offentlige universiteter og høgskoler

Gøril Heitmann

Assisterende universitetsdirektør (UiT)

Offentlige universiteter og høgskoler

Bjørnulf Stokvik

Fagleder beredskap (USN)

Offentlige universiteter og høgskoler

Lars Erik Aas  

Rådgiver (HiØ)

Offentlige universiteter og høgskoler

Magnus Wølner

Ansvarlig sikkerhet og beredskap (BI)

Private høyskoler

Ernst Sundt  

Rektor (Noroff høyskole) 

Fagskolerådet

Herleif Sandsbakken

CSO/teamleder sikkerhet og beredskap (Diku)

Fagskoler

Christian Tynning Bjørnø

Daglig leder (Folkehøgskolerådet)

Folkehøgskoler

Marianne Andenæs

Seniorrådgiver (Samskipnadsrådet)

Samskipnader

Finn Skogum

Divisjonsdirektør (Udir)

Utdanningsdirektoratet

Maria Halvorsen

Studentrepresentant (Norsk studentorganisasjon)

Studentorganisasjoner