MENY

Om rådet

Beredskapsrådet består av medlemmer fra høyere offentlige og private utdanningsinstitusjoner, folkehøgskolene, fagskoler, samskipnader og Utdanningsdirektoratet.

Beredskapsrådets medlemmer

Navn

Stilling og institusjon

Representerer

Anita Sandberg (leder)

Direktør for HMS og beredskap (UiO)

Offentlige universiteter og høgskoler

Hilde Apneseth  

HMS-sjef (NTNU)

Offentlige universiteter og høgskoler

Gøril Heitmann

Assisterende universitetsdirektør (UiT)

Offentlige universiteter og høgskoler

Sonja Dyrkorn  

HR-direktør (UiB) 

Offentlige universiteter og høgskoler

Bjørnulf Stokvik

Fagleder beredskap (USN)

Offentlige universiteter og høgskoler

Solveig R. Svendsberget

Assisterende universitetsdirektør (UiA) 

Offentlige universiteter og høgskoler

Lars Erik Aas  

Rådgiver (HiØ)

Offentlige universiteter og høgskoler

Wenche Helene Nilsen

Organisasjonsdirektør (BI)

Private høyskoler

Ernst Sundt  

Rektor (Noroff høyskole) 

Private høyskoler

Kim Kargaard

Faglærer (Noroff fagskole)

Fagskoler

Christian Tynning Bjørnø

Daglig leder (Folkehøgskolerådet)

Folkehøgskoler

Marianne Andenæs

Seniorrådgiver (Samskipnadsrådet)

Samskipnader

Norun Eide

Sikkerhetsansvarlig (Udir)

Utdanningsdirektoratet

Sofie Carlsen Bergstrøm

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget (Norsk studentorganisasjon)

Studentorganisasjoner