MENY

Målsetninger for rådet

Rådets overordnede mål er å være et frivillig tiltak for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren.

Rådet har utarbeidet følgende målsettinger som skal være oppnådd innen utløpet av 2019:

  1. Kunnskapssektoren har høy kompetanse på S&B-feltet, og har etablert en klar risikoforståelse for hendelser som kan utløse beredskap i sektoren.

  2. Kunnskapssektoren har et fungerende samarbeid lokalt på S&B-feltet (kommune, nødetater, Samskipnaden, større næringslivsvirksomheter i nabolaget mv.).

  3. Alle ledere og ressurser med beredskapsansvar i UH-sektoren er godt kjent med Beredskapsrådets rolle, nettside og årlige konferanse.

  4. UH-sektoren er aktiv i oppdatering av ROS og planverk, og holder årlige øvelser. KDs styringsdokument legges til grunn for det systematiske arbeidet.

  5. Beredskapsrådet blir kontaktet, informert og rådspurt i viktige saker der S&B i sektoren er relevant.

S&B: Samfunnssikkerhet og beredskap.