MENY

ROS-analyse

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) kan være et nyttig underlag for prioritering av fokusområder og risikoreduserende tiltak.

Sløyfediagram hentet fra DSBs nettsider. Sløyfediagram hentet fra DSBs nettsider.

Det er utarbeidet en rekke veiledere for hvordan ROS-analyser kan gjennomføres, se for eksempel nettsidene til DSB.