MENY

Norsk-kinesisk alumnitreff på UiS

I forbindelse med internasjonaliseringskonferansen 2016 arrangert av SIU hvor Universitetet i Stavanger er vertskap ble det arrangert en norsk-kinesisk alumni kveld ved UiS.

  • /Alumni/Alumniprofiler/IMG_3139.jpg (rw_smallArt_1201).jpg
  • /Alumni/Alumniprofiler/IMG_3213.JPG (rw_smallArt_1201).jpg
  • /Alumni/Alumniprofiler/IMG_3197.JPG (rw_smallArt_1201).jpg
  • /Alumni/Alumniprofiler/IMG_3196.JPG (rw_smallArt_1201).jpg
  • /Alumni/Alumniprofiler/IMG_3204.JPG (rw_smallArt_1201).jpg

Ambassaderåd ved den norske ambassaden i Beijing, Thomas Hansteen var tilstede på internasjonaliseringskonferansen 2016, og ønsket å møte studenter og alumner i Rogaland med forbindelse til Kina.

Sammen med UiS alumni ble det arrangert en alumnikveld, for å styrke nettverket til kinesiske studenter og alumner i regionen.

Arrangementet fant sted i 4.etg i Arne Rettedals hus ved UiS, hvor de ca 40 fremmøte fikk vite mer om det norsk-kinesiske alumninettverket NorAlumni China, hvor Thomas Hansteen er administrator. Han fikk også testet sine kinesiske språkferdigheter, til de oppmøttes fornøyelse. 

Torill Wanvik fra SIU holdt en kort presentasjon om arbeidet de gjør for å styrke samarbeidet innen høyere utdanning mellom Kina og Norge. Presentasjonene ble avsluttet av Kjell Kristoffer Stokke som presenterte det alumniarbeidet ved UiS.

Resten av kvelden var satt av til mingling og nettverking hvor det var fritt fram for å stille spørsmål og dele ideer til hvordan styrke forholdet mellom Norge og Kina, og hvilke positive effekter et sterkt nettverk med nåværende og tidligere kinesiske studenter ved UiS kan ha.

De oppmøtte ga veldig positive tilbakemeldinger på arrangementet, og ønsket at det var flere muligheter for å møtes og få et større nettverk. Som en effekt av arrangementet har de kinesiske studentene planer om å danne en kinesisk studentforening ved UiS.