MENY

Verdiskapingsforum ved Universitetet i Stavanger

Verdiskapingsforum ved UiS har som formål å styrke samhandlingen mellom UiS og regionen og være pådriver for utvikling av universitetets primæraktiviteter og nyskaping, innovasjon og verdiskaping i regionen og nasjonen.

Fra møte i Verdiskapingsforum ved UiS

Medlemmer:

Rektor Marit Boyesen, UiS (leder)

Cathrine Johanne Sønvisen, Studentorganisasjonen ved UiS

Stortingsrepresentant Roy Steffensen, UFO-komiteen

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg, UFO-komiteen

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, Rogaland fylkeskommune

Ordfører Christine Sagen Helgø, Stavanger kommune

Ordfører Stanley Wirak, Sandnes kommune

Ordfører Ole Ueland, Sola kommune

Ordfører Kristine Enger, Randaberg kommune

Regiondirektør Tone Grindland, NHO Rogaland

Distriktssekretær Eirin Sund, LO Rogaland

Administrerende direktør Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Administrerende direktør Kristin Reitan Husebø, Greater Stavanger

Regiondirektør Helene Arholm, KS Vest-Norge

Regiondirektør Merethe Prytz Haftorsen, NAV Rogaland

Regiondirektør Marit Karlsen Brandal, Innovasjon Norge Rogaland

Administrerende direktør Elisabeth Maråk Støle, NORCE

Daglig leder Bjarte Dybvik, Universitetsfondet for Rogaland

Kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland, SR-Bank

Daglig leder Pia Warland, Innovation Dock

Administrerende direktør Odd Torland, Smedvig AS

Administrerende direktør Tore Gjedebo, Styrbjørn AS

Daglig leder Ådne Kverneland, Brødrene Kverneland AS

Styreleder Nina Lie, Såkorn Invest II AS
 

Arbeidsutvalg og sekretariat

Verdiskapingsforum ved UiS har et arbeidsutvalg som sammen med sekretariatet forbereder møtene forumet. Arbeidsutvalget består av rektor Marit Boyesen, adm. direktør Harald Minge og adm. direktør Kristin Reitan Husebø. Strategi- og kommunikasjonsavdelingen og forsknings- og innovasjonsavdelingen innehar sekretariatsfunksjonen.