MENY

Verdiskapingsforum ved Universitetet i Stavanger

Verdiskapingsforum ved UiS har som formål å styrke samhandlingen mellom UiS og regionen og være pådriver for utvikling av universitetets primæraktiviteter og nyskaping, innovasjon og verdiskaping i regionen og nasjonen.

Fra møte i Verdiskapingsforum ved UiS

Medlemmer:

Rektor Klaus Mohn, UiS (leder)

Joachim Børlie, leder Studentorganisasjonen ved UiS

Stortingsrepresentant Roy Steffensen, UFO-komiteen

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg, UFO-komiteen

Konstituert fylkesmann Lone Merethe Solheim, Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, Rogaland fylkeskommune

Ordfører Christine Sagen Helgø, Stavanger kommune

Ordfører Stanley Wirak, Sandnes kommune

Ordfører Ole Ueland, Sola kommune

Ordfører Kristine Enger, Randaberg kommune

Regiondirektør Tone Grindland, NHO Rogaland

Distriktssekretær Eirin Sund, LO Rogaland

Administrerende direktør Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Administrerende direktør Kristin Reitan Husebø, Greater Stavanger

Regiondirektør Helene Arholm, KS Vest-Norge

Regiondirektør Merethe Prytz Haftorsen, NAV Rogaland

Regiondirektør Kari Holmefjord Vervik, Innovasjon Norge Rogaland

Administrerende direktør Elisabeth Maråk Støle, NORCE

Daglig leder Bjarte Dybvik, Universitetsfondet for Rogaland

Kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland, SR-Bank

Daglig leder Pia Warland, Innovation Dock

Administrerende direktør Eimund Nygaard, Lyse AS 

Administrerende direktør Odd Torland, Smedvig AS

Administrerende direktør Tore Gjedebo, Styrbjørn AS

Daglig leder Ådne Kverneland, Brødrene Kverneland AS

Styreleder Nina Lie, Såkorn Invest II AS
 

Arbeidsutvalg og sekretariat

Verdiskapingsforum ved UiS har et arbeidsutvalg som sammen med sekretariatet forbereder møtene forumet. Arbeidsutvalget består av rektor Klaus Mohn, adm. direktør Harald Minge og adm. direktør Kristin Reitan Husebø. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt og forsknings- og innovasjonsavdelingen innehar sekretariatsfunksjonen.