MENY

Verdiskapingsforum ved Universitetet i Stavanger

Verdiskapingsforum ved UiS har som formål å styrke samhandlingen mellom UiS og regionen og være pådriver for utvikling av universitetets primæraktiviteter og nyskaping, innovasjon og verdiskaping i regionen og nasjonen.

Fra møte i Verdiskapingsforum ved UiS

Medlemmer:

Rektor Klaus Mohn, UiS (leder)

Philip Lundberg Jamissen, leder Studentorganisasjonen ved UiS

Stortingsrepresentant Roy Steffensen, UFO-komiteen

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg, UFO-komiteen

Konstituert fylkesmann Lone Merethe Solheim, Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesordfører Marianne Chesak, Rogaland fylkeskommune

Ordfører Kari Nessa Nordtun, Stavanger kommune

Ordfører Stanley Wirak, Sandnes kommune

Ordfører Tom Henning Slethei, Sola kommune

Ordfører Jarle Bø, Randaberg kommune

Regiondirektør Tone Grindland, NHO Rogaland

Distriktssekretær Eirin Sund, LO Rogaland

Administrerende direktør Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Konstituert administrerende direktør May Endresen, Greater Stavanger

Administrerende direktør Helle Kristine Schøyen, Stavanger universitetssjukehus

Administrerende direktør Elisabeth Maråk Støle, NORCE

Regiondirektør Helene Arholm, KS Vest-Norge

Regiondirektør Merethe Prytz Haftorsen, NAV Rogaland

Regiondirektør Kari Holmefjord Vervik, Innovasjon Norge Rogaland

Daglig leder Atle Simonsen, Universitetsfondet for Rogaland

Kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland, SR-Bank

Daglig leder Pia Warland, Innovation Dock

Administrerende direktør Eimund Nygaard, Lyse AS 

Administrerende direktør Odd Torland, Smedvig AS

Administrerende direktør Tore Gjedebo, Styrbjørn AS

Daglig leder Ådne Kverneland, Brødrene Kverneland AS