MENY

Seminarer i Verdiskapingsforum

Oversikt over seminarer i Verdiskapingsforum.

Seminar 15. november 2019

Tid: kl. 11.30 - 15.30

Sted: Arne Rettedals hus, rom V-101, Universitetet i Stavanger 

Tema: Helse; fra behov og idé til produkt og tiltak

Meld deg på her

 

Program:

11.30-12.15         Lunsj og mingling

12.15-12.20         Velkommen ved rektor Klaus Mohn

12.20-12.50         Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør, næringsliv og teknologi, Norges Forskningsråd: Regjeringens melding om Helsenæringen (Meld.St.18, 2018-2019); behovet for FoU i primærhelsetjenesten

12.50-13.20         Mona Skaret, Innovasjon Norge, direktør privat og offentlig innovasjon: Helsemeldingen - relevans for innovasjon og næringsutvikling 

13.20-13.45         Klaus Mohn, rektor Universitetet i Stavanger: Regionbygging gjennom helse og medisin

13.45-14.05         Beinstrekk og kaffe

14.05-14.25         Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster: Klynge som motor for næringsutvikling innen helse

14.25-14.55         Tore Lærdal, styreleder Lærdal Medical og Safer: Utfordringer for en helsenæring i Stavanger-regionen

14.55-15.15         Øyvind Schanke, leder nytt Såkornfond/vekstfond 4D Edge: Tidligfinansiering av helsenæringer i Stavanger-regionen

15.15-15.30         Oppsummering


Etter seminaret kan de som ønsker få en kort presentasjon av hvordan UiS kobler studentene med arbeids- og næringsliv gjennom Samhandlingsportalen og gjennom Student Task Force, en lønnet praksisordning for UiS-studenter som ønsker arbeidserfaring med innovasjon.

 

---

Tidligere seminarer i Verdiskapingsforum ved UiS:

 

Seminar 9. november 2018

Tid: kl. 08:30 - 13:00

Sted: Auditorium 1, Kjell Arholms hus, Universitetet i Stavanger 

Tema: Innovasjon og næringsutvikling for smartere samfunn

Seminaret er fulltegnet. 

Program:

0830:  Kaffe og mingling

0845: Åpning ved rektor Marit Boyesen, UiS

0900:  Trengs en nasjonal digitaliseringsstrategi? En nasjonal politikk for Smart By, næringsutvikling og smarte kommuner. Innledning ved Kjetil Thorvik Brun, leder teknologi og digitalisering, Abelia.

Regjeringens strategi for digitalisering: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lanserer-ny-strategi-for-digitalisering/id2609635/

0945:  Kunstig intelligens, tingenes internett og autonome løsninger: Hva kan de brukes til allerede i dag? Innledning ved leder i Smart Digital Annelene Næss, Telenor.

1030:  Pause

1045:  Hvor lenge må smarte byer ha dumme bommer? Om blockchain som muliggjørende teknologi. Innledning ved CEO Jon Ramvi, Blockchangers AS.

1130:  Senter for forskningsdrevet innovasjon: Presentasjon av, og invitasjon til deltakelse fra næringslivet i, SFI Smart By-søknaden fra UiS. Innledning ved professor Chunming Rong.

1200:  Kort presentasjon og invitasjon til deltakelse i Smart By-aktivitet, herunder Arena-klyngen. Innledning ved styreleder Ivar Rusdal, Nordic Edge og leder Stig Finnesand, Arena Smart City.

1220:  Avslutning ved rektor Marit Boyesen, UiS

1230-1300: Lunsj

 

 

Seminar 17. november 2017

 

Tema: Hvordan utløse potensialet i samarbeidet mellom arbeidslivet og forskningsmiljøene?

Innledninger om ved:

 • Ove Fredheim, SVP og divisjonsdirektør, Telenor Norge AS, Bedrift         
 • Thomas Francis Anglero, Director of Innovation, IBM Norway
 • Kåre Vagle, Staff Geologist, ConocoPhillips og styreleder ved IOR-senteret ved UiS
 • Gunnar Crawford, Smartbysjef, Stavanger kommune (tidligere Lyse)
 • Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør, Divisjon for innovasjon, Forskningsrådet
 • Anne Cathrine Østebø, administrerende direktør Validé: Utvikling av næringsklynger og bistand til næringslivet

 

Seminar 11. november 2016

Program for dagen:

 • Velkommen ved rektor Marit Boyesen, UiS
 • Klyngeutvikling som grunnlag for næringsutvikling ved Sverre Narvesen, adm. dir. SINTEF Raufoss Manufacturing/NCE Raufoss, Norwegian Centres of Expertis 
 • Smartby (Norwegian Smart Care Cluster/Smart Care Lab/Smart Energy) ved Eirik Gundegjerde, konserndirektør smart utility og forretningsutvikling, Lyse
 • Nordic Edge Expo – Hvordan bruke konferansen i regionen og i forhold til Universitetet i Stavanger ved styreleder Ivar Rusdal, Nordic Edge

Pause

 • Såkornfond Stavanger ved adm.dir. Anne Cathrin Østebø, Validé
 • Campus Ullandhaug – Hva kjennetegner attraktive universitetscampus internasjonalt? ved arkitekt MAA, Ph.D, Helle Juul, adm.dir. Juul l Frost Arkitekter AS
 • RUNIN (The Role of Universities in Innovation and Regional Development) – EU finansiert forskningsprosjekt ved Professor Rune Dahl Fitjar, koordinator for RUNIN, UiS
 • Ny Studentinkubator, ved Sverre Gaupås, leder Studentinkubator, UiS