MENY

The Norwegian Study Centre - Storbritannia

Translate to English (automatic machine translation)
På nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitetet i York åpnet i 1963 og ligger i flotte historiske og naturskjønne miljø. NSC ble etablert ved universitetet i York av norske myndigheter og tilbyr kurs innen engelsk språk og litteratur. Campusområdet ligger en steinkast fra sentrum. Universitetet i York har til sammen 8 institutt og er ranket blant de 10 beste høyere utdanningsinstitusjonene i landet.

NSC tilbyr både kortere (2 ukers) og lengre (1-2 semesters) kurstilbud på både bachelor- og masternivå.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Se krav om karakterer under.

Karakterkrav

Det varier hvilke karakterkrav NSC setter:

Generelle krav
  • 50 studiepoeng eller mer med engelskstudier fra et universitet eller høyskole med karaktersnitt C eller høyere.
  • Mellom 30 og 50 studiepoeng med engelskstudier fra et universitet eller høyskole med karaktersnitt B eller høyere.

For studenter som tar engelsk pluss skoleobservasjon
  • Minimum 30 studiepoeng med engelskstudier fra et universitet eller høyskole med karaktersnitt C eller høyere.


Hvis man ikke oppfyller disse kravene på søkertidspunktet, kan man få betinget opptak fra NSC, i påvente av resultater fra emner man tar i inneværende semester.

Antall utvekslingsplasser totalt

Så langt ingen begrensning.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på utveksling til NSC er fritatt for skolepenger. Se unntak for dette beskrevet under Valg av emner.

Stipendmuligheter

Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: September-desember
Vårsemester: Januar-juni

Valg av emner

Generelt tilbud
YorkCourse in English er en pakke på 30 studiepoeng som består av språk, litteratur og kulturkunnskap. Disse finnes på både bachelor- og masternivå (200- og 300-nivå).

Bacheloroppgave i engelsk
For studenter som ønsker å reise på utveksling det semesteret man skriver bacheloroppgave, kan den ene delen i YorkCourse byttes ut med en egen Research Extension Module i York. En slik pakke er godkjent som bacheloroppgave ved UiS.

Videopresentasjon av YorkCourse

Tilbud til lærerstudenter: Engelsk pluss skoleobservasjon
NSC har et eget tilbud til lærerstudenter som inkluderer 10 dager med skoleobservasjon: YorkCourse with School Experience. Skoleobservasjonen godkjennes som praksis ved grunnskolelærerutdanningen ved UiS.

Emner på masternivå tilbudt av University of York (mot betaling)
På masternivå administrerer studiesenteret også tilgang til emner undervist ved University of York, mot at man betaler studieavgift.

Studiepoeng i utlandet

NSC tilbyr pakker på 30 studiepoeng = 60 UK credits.

Bolig

Det er mulig å søke om bolig gjennom universitetet eller på privatmarkedet.

Flere spørsmål?

Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no


Machine Translation

Powered by Yandex.Translate

http://translate.yandex.com