MENY

The Norwegian Study Centre - Storbritannia

Har du lyst til å studere ved det eneste studiesenteret i Storbritannia som har skreddersydd kurstilbudet sitt til norske studenter? Benytt sjansen til å bo i et engelskspråklig land, og studer sammen med studenter samlet fra andre norske utdanningsinstitusjoner ved Det norske studiesenteret i York (NSC).På nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitetet i York åpnet i 1963 og ligger i flotte historiske og naturskjønne miljø. NSC ble etablert ved universitetet i York av norske myndigheter og tilbyr kurs innen engelsk språk og litteratur. Campusområdet ligger en steinkast fra sentrum. Universitetet i York har til sammen 8 institutt og er ranket blant de 10 beste høyere utdanningsinstitusjonene i landet.

NSC tilbyr både kortere (2 ukers) og lengre (1-2 semesters) kurstilbud på både bachelor- og masternivå.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Se krav om karakterer under.

Karakterkrav

  • 50 studiepoeng eller mer med engelskstudier fra et universitet eller høyskole med karaktersnitt C eller høyere.
  • Mellom 30 og 50 studiepoeng med engelskstudier fra et universitet eller høyskole med karaktersnitt B eller høyere.


Antall utvekslingsplasser totalt

Så langt ingen begrensning.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på utveksling til NSC er fritatt for skolepenger. Se unntak for dette beskrevet under Valg av emner.

Stipendmuligheter

Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: September-desember
Vårsemester: Januar-juni

Valg av emner


YorkCourse in English er en pakke på 30 studiepoeng som består av språk, litteratur og kulturkunnskap. Disse finnes på både bachelor- og masternivå (200- og 300-nivå).

For studenter som ønsker å reise på utveksling det semesteret man skriver bacheloroppgave, kan den ene delen byttes ut med en egen Research Extension Module i York. En slik pakke er godkjent som bacheloroppgave ved UiS.

Videopresentasjon om YorkCourse

På masternivå administrerer studiesenteret også tilgang til emner undervist ved University of York, mot at man betaler studieavgift.

Studiepoeng i utlandet

NSC tilbyr pakker på 30 studiepoeng = 60 UK credits.

Bolig

Det er mulig å søke om bolig gjennom universitetet eller på privatmarkedet.

Flere spørsmål?

Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no