MENY

Ledige studieplasser

Semesterstart ved Universitetet i Stavanger.

Ledige studieplasser ved Master i sosialt arbeid og sosialpedagogikk

Master i sosialt arbeid og sosialpedagogikk

Opptakskrav: Bachelorutdanning i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. Søkere med annen tilsvarende 3-årig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan vurderes for opptak dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt, jf. masterforskriftens § 2d).

Søknadsskjema

 

Ledige studieplasser ved Master i dokumentarproduksjon

Master i dokumentarproduksjon

Opptakskrav: Bachelorgrad i fjernsyn- og multimedieproduksjon, journalistikk eller annen filmutdanning. Andre utdanninger kan vurderes for opptak.

Dokumentasjonskrav: 

  • arbeidsprøve fra minst én produksjon hvor kandidaten har hatt det kreative ansvaret for innhold og produksjon av en film, en skriftlig feature, en multimedial reportasje, et radioprogram eller lignende. (Arbeidsprøve kan være bacheloroppgave i journalistikk eller fjernsyns-/medieproduksjon)
  • essay hvor man beskriver seg selv, motivasjon og faglige interesse.

Søknadsskjema

 

Ledige plasser på PPU yrkesfag høsten 2017 i følgende fagdidaktikker:

Spesiell yrkesdidaktikk i bygg- og anleggsteknikk,

elektrofag og teknikk

industriell produksjon

 

Benytt søknadsskjema nederst på siden. Sendes c/o Anne Marie Nygaard.

 

Ledige plasser på Master i utdanningsvitenskap, heltid og deltid høsten 2017

Master i utdanningsvitenskap matematikkdidaktikk, heltid

Master i utdanningsvitenskap matematikkdidaktikk, deltid

Master i utdanningsvitenskap pedagogikk, heltid

Master i utdanningsvitenskap norskdidaktikk, heltid

Master i utdanningsvitenskap norskdidaktikk, deltid

 

Benytt søknadsskjema nederst på siden

 

Ledige emner på grunnskolelærerutdanningene høsten 2017 (Emnene er bare tilgjengelige for for ferdig utdannede lærere).

GLU0080 Drama (30 studiepoeng) 

GLU1112 Matematikk 2 (30 studiepoeng)

 

Ledige emner på grunnskolelærerutdanningene våren 2018 (Emnene er bare tilgjengelige for for ferdig utdannede lærere).

GLU0070 Musikk (1-7) (15 studiepoeng)

GLU0071 Musikk (1-7) (15 studiepoeng)

GLU0070 Musikk (5-10) (15 studiepoeng)

GLU2071 Musikk (5-10) (15 studiepoeng)

 

Benytt vedlagt søknadsskjema

 

 

UiS logo