MENY

Åpne emner ved Fakultet for utøvende kunstfag

 

Nytt digitalt studium

Høsten 2020 tilbyr vi for første gang det nye digitale studiet Entreprenørskap for musikere (5 stp) ved Fakultet for utøvende kunstfag. Studiet består av et enkeltstående emne på 5 studiepoeng, og all undervisning vil foregå digitalt. Her vil du få innsikt i fakta, prinsipper, sammenhenger og verktøy. Dette vil gi et godt grunnlag for å legge strategier og planer for å kunne skape din egen arbeidsplass, i tillegg til å styrke bevisstheten og stoltheten rundt egen kunstneriske virksomhet. Dagens musikkøkonomi har vært gjennom altomfattende forandringer de siste tiårene. Dette har utfordret tradisjonelle strukturer og økonomiske modeller. I løpet av semesteret vil du blant annet lære å sette sammen karriereplan for ditt profesjonelle kunstnerskap, samt planlegge og gjennomføre kunstnerisk formidling for ulike målgrupper. 

Søk via Søknadsweb

Søknadsfrist 1. august.

Les mer om studiet i emnebeskrivelsen

Fakta

Om studiet:

 • Eksterne søkere prioriteres
 • Studiet er spesielt rettet mot musikkfeltet
 • Underviser: Stein Bjelland
 • Undervisningen foregår digitalt
 • Språk: Det undervises på norsk
 • Emne på bachelornivå
 • Emnebeskrivelse: ENT321 Entreprenørskap for musikere (5sp)
 • Varighet: 1 semester
 • Undervisning foregår på Zoom fra kl.1600 - 1900:
  31.august, 1.september, 23. september, 24. september, 14. oktober og
  15 oktober

Søknad og opptak:

 • Søknadsfrist: 1. august
 • Det tilbys studieplass til de 25 første kvalifiserte søkerne ut fra søknadstidspunkt
 • Søkere med en aktiv studierett ved UiS høsten 2020 på en bachelor eller mastergrad skal ikke søke via enkeltemneopptaket (Studentweb). De skal søke via digital studentekspedisjon
 • Opptakskrav: generell studiekompetanse

 

 

Åpne emner ved Fakultet for utøvende kunstfag Vil du leve av musikken din? Ved å ta Entreprenørskap for musikere vil du lære å bruke nyttige strategier og verktøy for å nå drømmen. Foto: Marius Vervik