MENY

Åpne enkeltemner ved Det helsevitenskapelige fakultet

Du kan søke opptak til et enkeltemne ved Det helsevitenskapelige fakultet

Åpne enkeltemner høstsemesteret 2020

NB! Søkere med en aktiv studierett ved UiS høsten 2020 på en bachelor eller mastergrad skal ikke søke via enkeltemneopptaket. De skal søke via digital studentekspedisjon.

Emne på bachelornivå

BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del (5sp)

Opptakskrav: generell studiekompetanse, du må også dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer). Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Emne på masternivå

Emnene undervises på norsk: 
MHV261 Helseteknologi i klinisk praksis (10sp)
MHV266 Profesjonsveiledning (10sp)
MHV268 Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten (10sp)
MRP210 Arbeidsliv og rus (10sp)
Krav om relevant bachelorgrad innen helse- og sosialfag. 

Emnene undervises på engelsk: 
MHV140 Philosophy of Science and Moral Philosophy (10sp)
MHV264 Patient safety - theory and practice (10sp)
Krav om relevant bachelorgrad innen helse- og sosialfag. 

MPH100 Scientific Methods (10sp)
Krav om helsefaglig bachelorgrad. 

MHV263 Simulation-based learning (10sp)
Krav om bachelorgrad.