MENY

Åpne emner ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Man kan søke om opptak til enkeltemner ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. Ved de andre instituttene ved fakultetet er det ikke adgang til å søke opptak til enkeltemner.

 

Åpne enkeltemner for høstsemesteret 2020

NB! Søkere med en aktiv studierett ved UiS høsten 2020 på en bachelor eller mastergrad skal ikke søke via enkeltemneopptaket. De skal søke via digital studentekspedisjon.

NOR145 Tekst i kontekst (15 sp)
NOR175 Språkstruktur og språkvariasjon (15 sp)
REL125 Kristendom og jødedom (15 sp)
REL185 Hinduisme, buddhisme og islam (15 sp)

Opptakskrav
Opptakskravet for emner på grunnivå er generell studiekompetanse.

Studenter som mangler examen philosophicum/examen facultatum  eller ett emne på grunnivå i engelsk eller historie for å fullføre en grad, kan søke om opptak på disse og legge ved en begrunnelse. Andre studenter vil få avslag på disse emnene.

Emner på masternivå
MBV115 Barnehagen som forskningsarena (15sp)
MBV125 Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage (15sp)

Opptakskrav
Samme som på master i Barnehagevitenskap