MENY

Åpne emner ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Man kan søke om opptak til enkeltemner ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. Ved de andre instituttene ved fakultetet er det ikke adgang til å søke opptak til enkeltemner.

 

Åpne enkeltemner for vårsemesteret 2020

NOR115 Nordisk språk og språkhistorie (15sp)

NOR165 Tekst og tolking: litterær og retorisk analyse (15sp)

REL185 Hinduisme, buddisme og islam (15sp)

REL195 Religionsvitenskap, etikk og livssyn (15sp)
 

Opptakskrav
Opptakskravet for emner på grunnivå er generell studiekompetanse.

Studenter som mangler examen philosophicum/examen facultatum  eller ett emne på grunnivå i engelsk eller historie for å fullføre en grad, kan søke om opptak på disse og legge ved en begrunnelse. Andre studenter vil få avslag på disse emnene.
 

Emner på masternivå

MHI330 Historisk teori, metode og forskningslitteratur (15sp)

MHI335 Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk perspektiv (15sp)

Opptakskravet er det samme som til Master i Historie og historiedidaktikk