MENY

Åpne emner ved Handelshøgskolen ved UiS

Du kan søke opptak til enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS,

Åpne enkeltemner vårsemesteret 2020

Emner på bachelornivå krever generell studiekompetanse. Dersom du søker på grunnlag av realkompetanse, vennligst bekreft dette i merknadsfeltet i Søknadsweb. Vær oppmerksom på at noen emner kan kreve at du har tatt et eller flere andre emner, vennligst les emnebeskrivelsen:

BØK103 Driftsregnskap og økonomistyring (10sp)
BØK104 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode (10sp)
BØK255 Makroøkonomi (10sp)
BRE255 Makroøkonomi (5sp)
BRE235 Introduksjon til strategi (5sp)
BRE260 Videregående regnskap (10sp) Forkunnskapskrav: BØK195, BØK103 og BØK260
BRE275 Rettslære-revisoreksamen (10sp)
BRE320 Årsregnskap (15sp) Forkunnskapskrav: BRE260
BØK225 Organisasjon og ledelse (10sp)

Åpne emner på masternivå
MRR220 Revisjon (10sp)
MRR230 Financial statement analysis and security valuation (10sp)

Opptakskravet er det samme som på master i Regnskap og revisjon