MENY

Privatisteksamen

Hvis du ønsker å prøve dine kunnskaper i et emne, kan du søke om å få avlegge privatisteksamen uten å ha studierett til emnet. Privatisteksamen kan avlegges i utvalgte emner der søker oppfyller krav til opptak.

Vær oppmerksom på at du som privatist kun har rett til å delta på offentlige forelesninger og gå opp til eksamen. Ordningen med privatisteksamen er avgiftsbelagt etter følgende satser:
• Emner på mindre enn 15 studiepoeng: kr. 2000
• Emner på 15-40 studiepoeng: kr. 4000
• Emner på mer enn 40 studiepoeng: kr. 6000
 

Hvordan søker du?
Fyll ut dette søknadsskjemaet og send til privatist@uis.no. Søknadsfristene er:

  • 1. august for høstsemesteret
  • 1. desember for vårsemesteret

Med søknaden må du legge ved fullstendig dokumentasjon på generell studiekompetanse, samt evt. dokumentasjon på andre opptakskrav. Vi gjør oppmerksom på at søknaden må være komplett – Universitetet i Stavanger vil ikke etterlyse eventuelt manglende dokumentasjon.


Se nettsidene til Samordna opptak for informasjon om kravene til generell studiekompetanse. For emner på masternivå eller videreutdanning, se Opptakskrav under det enkelte studieprogram på www.uis.no.


Vi behandler alle søknadene etter søknadsfristens utløp. Har du spørsmål kan du sende disse til privatist@uis.no.