MENY

Privatisteksamener

Emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet og Handelshøgskolen som er åpne for privatister, våren 2019.

Informasjon om gebyr og søknadsskjema

 

Følgende emner krever generell studiekompetanse. Enkelte emner kan også ha forkunnskapskrav, se beskrivelsen som er gitt i lenken:

 

BØK285 Financial markets and institutions

BSS120 Forskningsteori og metode

BSS130 Samfunnsstruktur i endring

BSS150 Sosiologisk teori – nyere perspektiver

BSS220 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse

BST100 Makt og politikk

BST300 Velferdsstat og –politikk