MENY

Endringer i opptaket som følge av Koronaviruset

I forbindelse med at flere læresteder legger til rette for senere innlevering av bachelor- og masteroppgaver grunnet koronaviruset, setter UiS ny ettersendingsfrist for søkere som påvirkes av dette og tilbyr betinget opptak til toårige masterstudier og videreutdanninger. Den nye fristen vil være 1. september.

Hva er betinget opptak?

Søkere som har fullført og bestått til og med 5. semester, dvs.150 studiepoeng, kan få betinget opptak. For å beholde studieplassen, må vitnemål for fullført grad leveres innen 1. september.

Søkere som har vært på utveksling kan ha mindre enn 150 studiepoeng etter 5. semester. De må laste opp karakterutskrift fra utvekslingssemester eller bekreftelse fra universitetet at studenten har vært på utveksling som del av graden.

Søkere som har vært på utveksling og som ikke kan dokumentere tilsvarende 150 studiepoeng (f.eks. 120 studiepoeng i Norge og tilsvarende 30 studiepoeng på utveksling) kan ikke få betinget opptak.

Ny ettersendingsfrist

Frist for dokumentering av fullført og bestått grad som kvalifiserer til opptak settes til 1. september 2020. Dersom du har siste sensurfrist etter 1. september, ta kontakt med masteropptak@uis.no. Det kan søkes om unntak fra denne fristen. Du må da sende bekreftelse på utsatt sensurfrist.

Søkere til PPU allmennfag, der det kreves fullført mastergrad for opptak, har ettersendingsfrist 30. September. De som har fått utsatt innlevering på masteroppgaven som fører til sensurfrist etter denne datoen må ta kontakt med ppu-opptak@uis.no og dokumentere den nye sensurfristen. 

 

Studier som har krav om praksis etter fullført utdanning påvirkes ikke av utsatt innlevering av bacheloroppgaver og tilbyr derfor ikke betinget opptak.

 

Spørsmål om betinget opptak og ettersendingsfrist: 

- Jeg får min siste sensur i min bachelor-/mastergrad forsinket. Kan jeg fortsatt søke opptak til master- og videreutdanninger ved UiS nå?

UiS har satt ny ettersendingsfrist for søkere som påvirkes av koronasituasjonen. Søkere som får siste sensur utsatt, kan ettersende resultatene og vitnemål som viser fullført bachelorgrad innen 1. september.
Det kan søkes om unntak dersom du kan dokumentere sensurfrist etter 1. september.

Det er ingen endringer i søknadsfristen.

- Jeg har vært på utveksling og har kun 120 studiepoeng registrert, hva gjør jeg? 

Du kan dokumentere utveksling ved å laste opp bekreftelse fra studiestedet at utvekslingen er godkjent, karakterutskriften fra utveksling eller begge deler. 

- Gjelder den nye ettersendingsfrist 1 September andre dokumenter, for eksempel, språktester?

Ettersendingsfrist 1 September gjelder søkere som på grunn av Koronasituasjon får siste sensur utsatt. Den nye fristen gjelder ikke ettersending av annen type dokumentasjon. 1 September frist gjelder kun ettersending av resultatene og vitnemål.

- Når vil jeg få svar på søknad om toårige masterstudier og videreutdanninger?

Søkere som viser full studieprogresjon til femte semester, dvs. har minimum 150 studiepoeng, kan få betinget opptak på grunnlag av de studiepoeng de har avlagt. Tilbud vil sendes ut i juni/juli. Ved betinget opptak må det dokumenteres fullført grad innen 1. september.

Søkere som mangler mer enn 30 studiepoeng vil ikke kunne få betinget opptak.