MENY

Dokumentasjonskrav

Alle nødvendige dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen for at din søknad skal bli vurdert:

1. Utdanning
2. Videregående skole
3. Arbeidspraksis
4. Språkkrav
5. Annen dokumentasjon


Viktig info

 • All dokumentasjon som lastes opp i søknadsweb må være offisiell. Vi kan ikke godkjenne skjermbilder fra vitnemålsportalen eller studentweb.
 • Hvis dokumentene ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk, må du laste opp en offisiell oversettelse i tillegg til originaler.
 • Hvis du har et godkjenningsbrev fra NOKUT på din utdanning fra utlandet, vennligst last det opp. Det er ikke obligatorisk, men et hjelpemiddel for å vurdere din utdanning.

1. Utdanning

 • Utdanning fra læresteder i Norge (unntatt BI og Bjørknes høyskole): Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på fullført bachelorgrad så lenge du ser at det ligger under «eksterne resultater» i søknadsweb at bachelorgrad er oppnådd og alle resultater er synlige.
 • Utdanning fra læresteder i utlandet, BI og Bjørknes høyskole: Bachelorgraden må dokumenteres med fullstendig vitnemål. Et fullstendig vitnemål må inkludere forside/diploma og Grunnlag for vitnemål/karakterutskrift. Det må stå på dokumentet at man har «oppnådd/tildelt» Bachelor i (…). Uten denne informasjonen er det kun en karakterutskrift, ikke vitnemål.

Hvis du har utdanning fra utenfor nordiske land, må du eventuelt sjekke om du har spesifikke dokumentasjonskrav. Se her: www.uis.no/countryinfo

Hvis du har vært på utveksling eller fått innpasset emner fra en annen institusjon i din grad, må du laste opp offisiell karakterutskrift på dette.

Hvis du fullfører en bachelorgrad i vårsemester, sjekk at resultatene du har fått per dags dato ligger under «eksterne resultater» i søknadsweb, eller last opp karakterutskrift.

Kall PDF-filen «Bachelor».

 

2. Videregående skole

Hvis du ikke er registrert med generell studiekompetanse (GSK) eller har vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), må du laste opp ditt originale vitnemål.

Kall PDF-filen «VGS»

 

3. Arbeidspraksis

Dersom studiet har krav om relevant arbeidspraksis for å kvalifisere til opptak må dette dokumenteres med arbeidsattest eller tjenestebevis.

Hvis man fremdeles er i samme stilling kan det dokumenteres med fullstendig, signert arbeidskontrakt og lønnsslipp fra siste måned.

For at vi skal kunne ta med dokumentet i utregning om du dekker kravet, er det viktig at de følgende tingene er inkludert:

 • Stillingstittel (og ev. beskrivelse av arbeidsoppgaver)
 • Stillingsprosent, eventuelle ekstratimer og permisjoner
 • Start- og sluttdato (Dersom du ikke har noen sluttdato, så må attesten være utstedt i samme år som du søker opptak og være merket «til dags dato» eller tilsvarende, for den perioden det gjelder)
 • Attestens utstedsdato
 • Hvem som signerer attesten (signert eller elektronisk signert)

Vi regner om fra deltid til tilsvarende fulltid, så det er viktig at det står stillingsprosent eller timeantall i attesten.

Det må også fremgå av attesten at den er relevant for utdanningen.

Søkerne er selv ansvarlige for å sjekke at all informasjon på attesten er korrekt (datoer, stillingsprosent osv.).

Kall PDF-filene «Arbeidsattest-[bedrift]», f.ex. Arbeidsattest-Halliburton

 

4. Språkkrav

Studier som undervises på Norsk har krav om dokumentasjon på Norsk og Engelsk:

Kall PDF-filene «Norsk» og «Engelsk».

Studier som undervises på Engelsk kan ha høyere krav til Engelsk:

 • Det er ikke krav om norsk for engelskspråklige studier.
 • Dersom du har fullført 3-årig videregående skole i Norge, vil generell studiekompetanse dekke kravet til engelsk for opptak til studiet.
 • Hvis du ikke har fullført videregående skole i Norge, vennligst sjekk hvordan du dekker engelskkravet til det programmet du vil søke på: www.uis.no/language

Kall PDF-filen «Engelsk».

 

5. Annen dokumentasjon

Navneendring: Dersom du har forskjellig navn på dokumentene, må navneendring dokumenteres. Kall PDF-filen «Navneendring».

Dokumentasjon for tidlig svar:
- Attest fra arbeidsgiver om permisjon eller oppsigelsestid
- Arbeidskontrakt som viser oppsigelsestid og siste lønnslipp
- Attest fra skatteetaten eller foretaksregister dersom du er selvstendig næringsdrivende
- Bostedsattest for deg og barn eller samboer dersom du må flytte på grunn av jobb/barnehageplass/skolebytte
- Legeattest eller attest fra annen sakkyndig (gjelder dersom du har behov for tilrettelegging ved UiS). Sensitiv dokumentasjon skal sendes i post eller leveres direkte til opptakskontoret, og vil bli slettet etter bruk.

Frist for å søke om tidlig svar er 1. mars.

Kall PDF-filen «tidligsvar».

Søknad om særskilt vurdering: Dersom du mener at, på grunn av helsemessige årsaker, resultatene dine ikke gir et riktig bilde av dine kvalifikasjoner, og du ikke har fått tilrettelegging, kan du søke om særskilt vurdering. Frist for dette er 1. mars. Dokumentasjonen skal sendes i post eller leveres direkte til opptakskontoret, og vil bli makulert etter bruk.
Send til:

Opptakskontoret
Universitetet i Stavanger
Postboks 8600
4036 Stavanger

Skriv en merknad i søknadsweb med datoen dokumentene ble sendt.