MENY

Y-veien, bachelor i automatisering og elektronikkdesign

Universitetet i Stavanger tilbyr Y-veien innen elektrofaget. Hvis du har fagbrev innen elektro kan du søke direkte opptak til Bachelor i automatisering og elektronikkdesign, Y-veien. Her finner du informasjon søkeprosessen.

Informasjon om faginnhold og gjennomføring av Y-veien bachelor i automatisering og elektronikkdesign

Søking og opptak
Y-veien har opptak via SøknadsWeb.

Ordinær søknadsfrist er 15. april.

Opptak søkes via SøknadsWeb.
Det er viktig at du fullfører hele søkeprosessen inne på SøknadsWeb.
Innen et døgn etter at du har søkt sendes det ut en søknadskvittering til mailadressen du oppgir når du søker.

Opplasting av dokumenter
Inne på SøknadsWeb vil du få mulighet til å laste opp alle de relevante dokumentene dine elektronisk. Vi vil gjerne at du laster opp dokumentene dine snarest mulig etter at du har søkt opptak. Siste frist for å laste opp dokumenter er 5 dager etter søknadsfristen utløper.

Ettersendingsfrist
Det er kun dokumentasjon på skolegang/eksamener/tester avlagt søknadsvåren som kan lastes opp på et seinere tidspunkt (innen ettersendingsfristen 1.juli).

Opptaksgrunnlag
Studiet retter seg mot norske studenter med en av følgende utdanninger:

 • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve.
 • Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst ett års praksis etter fagbrev.

Fagbrev fra følgende fag kvalifiserer for opptak:

 • Automatisering
 • Dataelektroniker
 • Elektriker
 • Elektroreparatør
 • Energimontør
 • Energioperatør
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Heismontør
 • Produksjonselektroniker
 • Tavlemontør
 • Telekommunikasjonsmontør
 • Togelektriker
 • Vikler- og transformatormontør
 • Andre fagbrev kan også gi opptak etter individuell vurdering

Dokumenter som skal lastes opp

 • All videregående skolegang (Søkere som har elektroniske vitnemål fra videregående skole, som finnes i NVB -Norsk vitnemåldatabase, trenger ikke laste opp/sende inn dette via SøknadsWeb)
 • Relevant fagbrevSøkere som ikke laster opp sine søknadsdokumenter via SøknadsWebWeb innen oppgitte frister, vil ikke få søknaden sin behandlet.

Svar angående opptak til Bachelor i elektro, Y-veien sendes på e-post ca 25.juli og vil også bli publisert på SøknadsWeb. Svarfristen vil normalt være en uke etter utsending av tilbud.