MENY

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse! Du er ikke en del et av de fremste universitetene i Norge, du er også en del av et studentmiljø som du kan påvirke og forme.

Årene som student skiller seg fra både skolehverdagen på videregående og arbeidslivet som kommer etter studiene. Nettopp derfor er studenttilværelsen så verdifull. Som student har du mye større frihet enn du er vant med fra videregående skule, og du kan i stor grad selv bestemme hvordan du ønsker å organisere hverdagen din. Studentlivet krever at du tar ansvar og har selvdisiplin, men det gir deg og enormt mange muligheter. For eksempel til å bli en engasjert student og utover det reint faglege.

På UiS kan du være aktiv i studentorganisasjoner og linjeforeninger som er knyttet til ditt fakultet, engasjere deg i studentenes rettigheter i studentorganisasjonen StOr eller jobbe i studentmediet SmiS. Ved å engasjere deg får du mange venner på tvers av studiene og du vil opparbeide deg et sosialt og nyttig nettverk.

Fire UiS-studenter på Kafe Optimisten, Kjølv Egelands hus.