MENY

Engasjer deg!

Ved Universitetet i Stavanger er det mange moglegheiter for deg som vil vere engasjert!

 • StOr-leiinga
  StOrs arbeidsutvalg, fra venstre: Nestleder for utdanning Philip Jamissen, leder Joachim Børlie og nestleder for læringsmiljø Mahnoor Raja.
 • Engasjertuken 2015
  Engasjertuka blir arrangert av Start i september kvart år og viser kva moglegheiter studentane har utanfor forelesingssalane.
 • UiSi innebandylag 2015
  UiSI, UiS Idrettslag, driver med utrolige mange forskjellige sportsaktiviteter. Her er innebandylaget i sving.
 • Smis, studentavisen ved UiS, utgåve oktober 2015.
  SmiS er eit mediehus av, med og for studentar ved UiS.
 • Studentar som er engasjerte i Amnesty UiS.
  Amnesty UiS jobbar for å fremme menneskerettar og skape engasjement blant studentane.
 • Yrande studentliv ved semesterstart ved UiS.
  Semesterstart og yrande folkeliv på campus ved UiS.
 • Billde av Stavanger studentsangforening
  Viss du er glad i å synge, er kanskje studentkoret Stavanger studentsangforening noko for deg?

Å vere med i ein studentorganisasjon og/eller linjeforeining er ei verdifull investering. Engasjementet viser at du har ekstra interesse for fagfeltet, at du tar ansvar og initiativ, samt evne til samarbeid med andre. Dessutan - det er veldig sosialt givande å vere aktiv i ein studentorganisasjon og linjeforeining.

StOr
Som student ved UiS er du automatisk med i StudentOrganisasjonen StOr. StOr er ein partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studentane ved Universitetet i Stavanger.

StOr representerer studentane ved UiS, saman med Arbeidsutvalet. Leiar og arbeidsutval sit for eitt år om gangen, og blir velde av det øverste demokratiske studentorganet på UiS, Studentparlamentet. StOr har og ein paraplyfunksjon over linjeforeininger- og studentorganisasjonar. StOr arbeider kontinuerlig for å betre UiS-studentane sin studiekvardag. Les meir om StOr på våre studentsider.

Studentorganisasjoner
Våre studentorganisasjonar arbeider og samlast på tvers av studieretningar. Her kan fellesinteresser innan politikk, livssyn eller humanitær bistand vere engasjementet. Eller interessen for kaffe eller sang. Eller dialekt, fotball eller undervasssteknologi. Spennet er med andre ord stort. Fellesnemnaren er aktive studentar med mykje energi! Les meir om UiS sine studentorganisasjonar på våre studentsider.

Linjeforeininger
BI F, AKSEL, SAMSIK, JUFO, MEL , SFF, LED og MASTØK. HÆ? Etter nokre veker på UiS er du mest sannsynlig kjend med forkortingane – som jo er namna til nokre av dei mange linjeforeiningane på Universitetet i Stavanger. Men kva er eigentleg ei linjeforeining?

Ei linjeforeining er ein studentorganisasjon knytt spesifikt til studiet. På UiS har vi mange linjeforeininger knytt til fleire studieretningar. Verdien av å vere engasjert i ein linjeforening er stor og definitivt verdt å vurdere. Studentar som har vore med i ei linjeforeining er spesielt attraktive for næringslivet, og linjeforeiningar blir ofte invitert til arrangement i regi av bedrifter i regionen. Les meir om linjeforeiningar ved UiS på våre studentsider.