MENY

Rus- og psykisk helsearbeid - deltid - opptakskrav

Bachelorutdanning i helse- og/eller sosialfag eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene.

Søkere med tilsvarende utdanningsbakgrunn innenfor andre områder kan vurderes for opptak. Ved vurdering av opptak for søkere med slik bakgrunn, legges det vekt på at søkeren enten oppfyller dybdekravet på minimum 80 studiepoeng eller kravet om integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for masterstudiet, jfr. Mastergradsforskriftens § 3.

 

Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra høyere utdanning. Du kan laste opp kopi eller overføre dine resultater elektronisk via Søknadsweb.
  • Valgfritt: Attest eller tjenestebevis for relevant arbeidserfaring. Attest må være signert av din arbeidsgiver og vise start- og sluttdato, samt stillingsprosent eller -andel. Kan gi grunnlag for tilleggspoeng i opptaket.

 

Felles opptaksregler for alle masterprogram ved UiS

Ufyllende regler for opptak til master i rus- og psykisk helsearbeid

 

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål:
Helene Hanssen, dosent


Spørsmål om opptak: 
masteropptak@uis.no

Søknad:
Via SøknadsWebKilde: CP

Publisert 07.02.2018