MENY

Kreftsykepleie

Visste du at over 30 000 mennesker får kreft i Norge hvert år? Og at det er beregnet en stor økning i de neste tiårene? Kreftsykepleiestudiet på UiS passer for deg som vil ta videreutdanning og spesialisere deg innen kreftsykepleie.
Sykepleier med pasient.

Deltidsstudiet, som går over to år, har som mål å utdanne kvalifiserte og reflekterte kreftsykepleiere som utøver sykepleie til kreftsyke i alle aldre, i alle faser av sykdommen og på alle nivå i helsetjenesten, samt gir omsorg til pårørende.

Du vil få kunnskaper om forebygging av kreft, kreftsykdommer, behandling, rehabilitering, lindring av symptomer forårsaket av kreft eller behandling, pleie av døende og deres behov i livets sluttfase. Du vil få utvidet kunnskap innen sykepleiefag, natur- og samfunnsvitenskapelige fag knyttet til spesialkunnskap innen kreftsykepleie, kreftsykdommer og behandling. Du vil få en forståelse for hvordan levemåte og miljø kan virke kreftfremkallende, og delta i kreftforebyggende arbeid. Du vil få god innsikt i kreftsykepleierens roller og ansvarsområde.

Studiet består av både teoretisk undervisning (ukesamlinger) fordelt over alle fire semestrene og kliniske studier som gjennomføres 2. og 3. semester. Studiet kvalifiserer for arbeid både i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, private helsetjenester og støttetilbud samt i interesseorganisasjoner med fokus på kreftomsorg og kreftbehandling.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 19.02.2020