MENY

Kreftsykepleie - om praksisstudier

Gjennom praksisstudier vil studenter tilegne seg erfaring i utøvelse av sykepleie til kreftpasienter i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

Kreftsykepleie - om praksisstudier

Studenter på videreutdanning i kreftsykepleie skal i løpet av praksisstudiene tilegne seg kliniske ferdigheter og oppøve evnen til å gjøre selvstendige og etiske vurderinger, arbeide i tverrfaglige team og ivareta brukerperspektivet. 

Praksis skal gi studentene kompetanse i å arbeide kunnskapsbasert, og det legges spesielt vekt på studentenes videreutvikling i refleksjon, kliniske vurderinger og integrering av teoretiske fag. I praksis vil studentene også få kunnskap om helsesystemet kreftsykepleier er en del av, inkludert myndighetenes rolle og ansvar.

Organisering

Praksis i studiet utgjør minimum 12 uker (20 studiepoeng) og er delt opp i to emner i andre og tredje semester. I fjerde semester har studentene en ukes felles hospiteringspraksis som kan tas i utlandet.

Praksisstudiene gjennomføres i spesialisthelsetjenesten ved ulike sykehusavdelinger som tilbyr kreftbehandling og palliasjon, og i kommunehelsetjenesten. 

I praksisstudiene vil studenten få fortløpende veiledning av kontaktsykepleiere som samarbeider med praksisveileder fra praksisfeltet. 

Det er også mulighet for å hospitere under praksisperioden. F.eks ved Kreftforeningen/Vardesenteret, Kreftomsorg Rogaland, LHL klinikkene Nærland, Se meg stasjonen på Vigrestad, Lærings- og mestringssenteret, andre avdelinger eller praksissteder.