MENY

Helsesykepleie master

Master i helsesykepleie gir spesialisering i forebyggende helsearbeid i kommunehelsetjenesten for og med barn, unge og deres familier, samt vitenskapelig og metodisk kompetanse til forsknings- og utviklingsarbeid på fagfeltet.
Helsesykepleier på besøk hos familie

Tjeneste som helsesykepleier er en viktig del av kommunens sykepleietjeneste, og er særlig knyttet til kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Studiet i helsesykepleie gir inngående kunnskaper om helsefremmende og sykdomsforebyggende strategier og kunnskaper om lover og rammebetingelser for helsesykepleiers arbeid. Du lærer om barn, unge og familiers psykiske og fysiske utvikling og helse, samt helsesykepleiers arbeidsmetoder. Studiet legger vekt på kritisk refleksjon og bruk av vitenskapelig tenkesett, og metodeutvikling innen fagområdet.

Om studiet

Studiet består av obligatoriske emner (70 sp), et valgemne (10 sp), og en masteroppgave (totalt 40 sp). Kliniske studier innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten utgjør et av de obligatoriske emnene. Studiet inneholder totalt 10 uker kliniske studier fordelt på to semestre. Gjennom valgemnet og masteroppgaven kan du velge ulike temaer å fordype deg i.

Det er mulig å avslutte studiet med kompetanse som helsesykepleier etter å ha gjennomført 75 sp (avkortet løp). Velger du å avslutte studiet etter de obligatoriske emnene, erstattes valgemnet og masteroppgaven av en fordypningsoppgave (5 sp).

Studiet er et deltidsstudium som hovedsakelig er organisert i ukesamlinger. Ettersom studentene her tar 20 studiepoeng per semester, utgjør studiet 66% av et fulltidssemester på 30 studiepoeng.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 03.04.2020