MENY

Helsevitenskap master 2 år

Master i helsevitenskap er et toårig fulltidsstudium for deg som har bachelor/grunnutdanning innen helse eller sosialfag og ønsker å videreutvikle din kompetanse i akademisk retning.
Helsearbeider med eldre kvinne. Bildet illustrerer helsevitenskaputdannelsen ved UiS.

Helsevitenskap er et masterstudium som fokuserer på helse som fenomen, i utøvelsen av profesjonelt helse- og omsorgsarbeid og i forskning. Det omfatter en innføring i hvordan ulike vitenskaper og deres forsknings- og arbeidsmetoder bidrar til å definere, påvirke og evaluere helse.

Personer som lever med helsemessige utfordringer utgjør en stor gruppe i samfunnet. Derfor er det viktig å studere hvordan vi kan forstå helse og hvordan ressursene for god helse kan styrkes gjennom lokalsamfunnsarbeid og sosial innovasjon med vekt på personens involvering.

Om studiet

Studiet består av obligatoriske emner (60 sp), et valgemne (10 sp) og en masteroppgave (50 sp). Gjennom masteroppgaven kan du velge ulike tema å fordype deg i. Du kan bidra med ny kunnskap som samfunnet trenger, på et område som du er interessert i.

Det helsevitenskapelige fakultet har god kontakt med helse- og omsorgstjenestene i regionen. Praksisfeltet presenterer hvert år sine forskningsbehov på  seminaret Forskningstorget. Fakultetet har også egne forskningsgrupper som vi anbefaler masterstudenter å knytte seg til i arbeidet med masteroppgaven. Forskningen omfatter blant annet områder som helseteknologi og pasientsikkerhet, folkehelsearbeid, omsorg og etikk, profesjonelle relasjoner og livskvalitet, e-læring og simulering.

Les mer:

  • Nytt masteremne i simulering: På høstsemesteret tilbyr UiS masteremnet «Simuleringsbasert læring» som valgfritt emne på Master i helsevitenskap. Emnet er generisk og bør være interessant for langt flere enn helsepersonell.

  • Nytt emne i profesjonsveildning: UiS tilbyr også et nytt samlingsbasert emne innen profesjonsveiledning som valgfritt emne på Master i helsevitenskap. Emnet er tverrfaglig og henvender seg til personer som ønsker å utvikle sin kompetanse innen veiledning.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 19.06.2019