MENY

Helsevitenskap master 2 år

Master i helsevitenskap er et toårig fulltidsstudium for deg som har bachelor/grunnutdanning innen helse eller sosialfag og ønsker å videreutvikle din kompetanse i akademisk retning.
Helsearbeider med eldre kvinne. Bildet illustrerer helsevitenskaputdannelsen ved UiS.

Helsevitenskap er et masterstudium som fokuserer på helse og helsefremming. Studiet belyser disse to begrep i et humanistisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv, og gir akademisk kompetanse innen et bredt helsefaglig felt.

Som helseviter får du kompetanse til å være med å utvikle helse- omsorgs- og sosialtjenesten som står overfor komplekse utfordringer i møte med endrede behov i samfunnet. Gjennom studiet får du arbeide med dagsaktuelle helsefaglige tema og utvikle en spørrende og kritisk innstilling til ulike problemstillinger.

Om studiet

Helsevitenskap er et tverrfaglig heltidsstudium over to år. Det består av obligatoriske teoriemner tilsvarende 60 studiepoeng (sp), ett valgemne (10sp) og masteroppgaven (50 sp). Gjennom masteroppgaven kan du velge ulike tema å fordype deg i. Du kan bidra med ny kunnskap som samfunnet trenger, på et område som du er interessert i.

Det helsevitenskapelige fakultet har god kontakt med helse- omsorgs- og sosialtjenesten i regionen. Vi har også egne forskningsgrupper som masterstudenter kan knytte seg til i arbeidet med masteroppgaven. Forskningen omfatter blant annet områder som helseteknologi og pasientsikkerhet, folkehelsearbeid, omsorg og etikk, brukermedvirkning, profesjonelle relasjoner og livskvalitet, e-læring og simulering.

Les mer:

  • Nytt masteremne i simulering: På høstsemesteret tilbyr UiS masteremnet «Simuleringsbasert læring» som valgfritt emne på Master i helsevitenskap. Emnet er generisk og bør være interessant for langt flere enn helsepersonell.

  • Nytt emne i profesjonsveildning: UiS tilbyr også et nytt samlingsbasert emne innen profesjonsveiledning som valgfritt emne på Master i helsevitenskap. Emnet er tverrfaglig og henvender seg til personer som ønsker å utvikle sin kompetanse innen veiledning.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 03.04.2020