MENY

Helsevitenskap master 2 år - hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for faglige og administrative stillinger på ulike organisatoriske nivå i helse- og omsorgs- og sosialtjenesten, planleggings- og utredningsstillinger i stat og kommune, fagstillinger i regionale eller nasjonale kompetansesentre og helse- og sosialfaglig utdanning.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 12.08.2020