MENY

Helsevitenskap master 2 år - opptakskrav

Bachelorutdanning i helse- og/eller sosialfag (sykepleie, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi, bioingeniør, ernæringsfysiologi, radiografi, sosialt arbeid eller barnevern) eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene.

Søkere med tilsvarende helse- og eller sosialfaglig utdanningsbakgrunn innenfor andre områder kan vurderes for opptak. Ved vurdering av opptak for søkere med slik bakgrunn, legges det vekt på at søkeren enten oppfyller dybdekravet på minimum 80 studiepoeng eller kravet om integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for masterstudiet, jfr. Mastergradsforskriftens § 3.

Inntil 70% av opptaksplassene kan reserveres kandidater med helsefaglig utdanning.

For en fullstendig oversikt over gjeldende reglement for opptak til studiet, se Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS, samt Utfyllende regler for opptak til master i helsevitenskap.


For spørsmål kontakt Opptakskontoret:

masteropptak@uis.no

Tlf: 51 83 10 52Kilde: CP

Publisert 20.11.2018