MENY

Jordmorfag master 2 år

I Norge har det over mange år utviklet seg et underskudd av jordmødre, og i Stavangerregionen oppleves nå en akutt mangel på jordmødre. Fra høsten 2019 tilbys nytt masterstudium i jordmorfag ved UiS.
Jordmor undersøker gravid pasient med jordmorstetoskop

Som jordmor har du et selvstendig ansvar for å ivareta normale forløp under svangerskap, fødsel og barseltid for mor, barn og den nye familien. Denne omsorgen omfatter også forebyggende tiltak, identifisering og behandling av eventuelle akutte og/eller kompliserte forløp der jordmor har en sentral rolle som del av et tverrfaglig team.

Gjennom studiet vil du få utviklet tverrfaglig kompetanse, som krever gode samarbeidsevner, og få stimulert din nysgjerrighet til å arbeide videre med faglige problemstillinger.

Teoretiske og kliniske studier

Master i jordmorfag er et krevende fulltidsstudium som består av både teoretiske og brukerrettede kliniske studier. Teoridelen gjennomføres ved ulike undervisningsformer, som gruppearbeid, selvstudium og e-læring, forelesninger, ferdighetstrening, simuleringstrening, refleksjonsgrupper, fagnotat og masteroppgave.

De kliniske studiene gjennomføres i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hoveddelen av praksis vil være på en fødeavdeling. I tillegg skal hver student ha praksis ved barselavdeling, kommunejordmortjeneste, observasjonspost for gravide, nyfødtavdeling og poliklinikk.

Mor og barn

Jordmor representerer en viktig del av helsetjenesten, som spesialist på kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. Jordmor har også en viktig oppgave i veiledning og undervisning i kommune- og spesialisthelsetjenesten, blant annet ved fødselsforberedelse, familieplanlegging og oppfølging ved tidlig hjemreise. En viktig del av en jordmors arbeid er kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, der brukerinvolvering er en forutsetning for et optimalt resultat.

Som jordmor kan du praktisere på fødestuer, fødeavdelinger og kvinneklinikker, i kommunejordmortjenesten og i privat praksis. Jordmødre har egen autorisasjon fra Helsedirektoratet, og denne gir muligheter for å arbeide både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 03.04.2020