MENY

Jordmorfag - om praksisstudier

Gjennom praksisstudiene vil studenter få erfare jordmoryrket ved praksis i ulike deler av spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

Jordmødre klargjør utstyr

Studenter skal i løpet av praksisstudiene tilegne seg kliniske ferdigheter og oppøve evnen til å gjøre selvstendige og etiske vurderinger, arbeide i tverrfaglige team og ivareta brukerperspektivet. 

Praksis skal gi studenter kompetanse i å arbeide kunnskapsbasert, og det legges spesielt vekt på studentens videreutvikling i refleksjon, kliniske vurderinger og integrering av teoretiske fag. I praksis vil studenten også få kunnskap om helsesystemet jordmortjenesten er en del av, inkludert myndighetenes rolle og ansvar.

Organisering

Praksis i studiet utgjør minimum 40 uker (60 studiepoeng) og er delt opp i to emner i første studieår, og to emner i andre studieår. Det er også mulig å gjennomføre praksisperiode på 3. semester i utlandet.

Se våre utvekslingsavtaler her

Praksisstudiene gjennomføres ved føde- og barselavdelingene, observasjonspost for gravide, post for syke nyfødte og ved gynekologisk- og fødepoliklinikk på sykehus, og i kommunehelsetjenesten. Studentene skal også ha en dags observasjonspraksis på helsestasjon for ungdom.

I praksisstudiene vil studenten få fortløpende veiledning av kontaktjordmødre som samarbeider med praksisveileder fra praksisfeltet. 

Vaksinasjon

Det er ikke et krav om vaksinasjon for jordmorstudenter, men Folkehelseinstituttet anbefaler følgende vaksiner for helsepersonell som skal jobbe sårbare pasienter som barn/nyfødte. Disse anbefalingene gjelder også for studenter i praksis. 

  • Helsepersonell med pasientkontakt bør være beskyttet mot meslinger. Alle som ikke vet at de har fått MMR-vaksine eller har gjennomgått de aktuelle sykdommene, bør vaksineres med MMR-vaksine.
  • Helsepersonell med pasientkontakt bør vaksineres årlig mot sesonginfluensa.
  • Helsepersonell bør være oppdatert med vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio.
  • Helsepersonell med manglende immunitet for varicella og som har nærkontakt med personer med økt risiko for alvorlig forløp av varicella bør vaksineres.

Meslinger (MMR-vaksine)
Ansatte i helsetjenesten har økt risiko for å bli smittet med meslinger sammenlignet med den generelle befolkningen. Ved meslingutbrudd er helsetjenesten ofte en arena for smittespredning og det er spesielt alvorlig dersom allerede sårbare pasientgrupper smittes. Aller mest utsatt er uvaksinerte spedbarn og immunsupprimerte i alle aldersgrupper. 

Se folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om yrkesvaksinasjon.