Jordmorfag, master
Normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt År 1 / Semester 1
Emnet omhandler grunnleggende jordmorfag og jordmorhåndverk knyttet til svangerskap, fødsel, barseltid og det nyfødte barnet. Dette inkluderer kvinnekroppens anatomi, fysiologi og psykososiale aspekter, fosterutvikling og den normale nyfødtperioden. Emnet vil fokusere på forberedelse til fødselen og til foreldrerollen sett i et kulturelt og kontekstuelt brukerperspektiv.
Les mer om Normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Torhild Borlaug
Fokus på normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt nyfødt År 1 / Semester 1
Kliniske studier gjennomføres i kommunehelsetjenesten og ved spesialisthelsetjenestens føde- og barselavdelinger samt observasjonspost for syke gravide. Fokus rettes spesielt mot ivaretakelse av normale svangerskap, fødsler og barseltid med vektlegging av jordmorfaglig kunnskap og håndverk. Organiseringen av praksisemnene medfører at studenten vil få klinisk erfaring også med kompliserte tilstander, patologi og vurdering av risikofaktorer.
Emnet skal bidra til at kvantitetskrav til praksis i hele masterstudiet blir oppfylt ved videreutvikling av kunnskap, dokumentasjon og refleksjon av læresituasjoner, og mestring av kliniske ferdigheter.
Les mer om Fokus på normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt nyfødt
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Karolina Sofia Mæland
Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn År 1 / Semester 1
Emnet omhandler avansert jordmorfag knyttet til kompliserte svangerskap og fødsler, og kompliserte forløp i barseltida samt syke nyfødte. Dette inkluderer avanserte kunnskaper om endringer fra normalitet til patologi for mor og foster/barn, avansert jordmorfaglig kunnskap om relevante tiltak og jordmors ansvar knyttet til patologiske tilstander og jordmorfaglig kompetanse om komplikasjoner innen reproduktiv helse i et livsløpsperspektiv. Emnet vil ha fokus på brukers medbestemmelsesrett som et viktig element i pasientsikkerhetsarbeidet, for å forebygge og håndtere uønskede hendelser.
Les mer om Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Torhild Borlaug
Systematisk nysgjerrighet - Vitenskapsteori og forskningsmetode År 1 / Semester 1
Emnet vil omhandle vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk. Emnet vil knyttes opp mot kunnskapsbasert praksis, og vil synliggjøre sammenhenger mellom ulike vitenskapsteoretiske perspektiv med betydning for jordmorfaglig forskning. Emnet skal stimulere til en utforskende og nysgjerrig tilnærming.
Les mer om Systematisk nysgjerrighet - Vitenskapsteori og forskningsmetode
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Torhild Borlaug
Avansert klinisk jordmorfag relatert til svangerskap, fødsel og barsel, med hovedfokus på det normale År 1 / Semester 2
Kliniske studier gjennomføres i kommunejordmortjenesten og ved helsestasjon for ungdom, ved spesialisthelsetjenestens føde- og barselavdeling, observasjonspost for syke gravide, gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk og neonatalavdeling.
Fokus i emnet er på videreutvikling av avansert/spesialisert jordmorfag med hovedfokus på normalitet, med videreutvikling av selvstendige vurderinger og evne til å kunne reflektere over og begrunne utøvelsen av jordmorfaget. Det fokuseres også på videreutvikling av jordmorhåndverket. Organiseringen av praksisemnene medfører at studenten vil få klinisk erfaring også med kompliserte tilstander og patologi. Emnet vektlegger avansert kunnskap om jordmortjenestens samfunnsoppdrag.
Emnet skal bidra til at kvantitetskrav til praksis i hele masterstudiet blir oppfylt ved videreutvikling av kunnskap, dokumentasjon og refleksjon av læresituasjoner, og mestring av kliniske ferdigheter. Studenten skal også forberede seg skriftlig til forventningssamtale, midtvurdering og sluttevaluering med vurdering av eget læringsutbytte,
Les mer om Avansert klinisk jordmorfag relatert til svangerskap, fødsel og barsel, med hovedfokus på det normale
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Torhild Borlaug
Masteroppgave År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid enten i form av en monografi, i artikkelformat eller en ny fagprosedyre som et kvalitetsforbedringsarbeid. Masteroppgaven kan ta utgangspunkt i hele det jordmorfaglige arbeids- og ansvarsområde.
Les mer om Masteroppgave
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Inger Økland
Avansert klinisk jordmorfag inkludert akutte obstetriske komplikasjoner År 2 / Semester 3
Kliniske studier gjennomføres i kommunejordmortjenesten og ved helsestasjon for ungdom, ved spesialisthelsetjenestens føde- og barselavdeling, observasjonspost for syke gravide, gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk og neonatalavdeling.
Emnet skal bidra til at kvantitets- og kvalitetskrav til praksis i hele masterstudiet blir oppfylt ved videreutvikling av kunnskap,dokumentasjon og refleksjon av læresituasjoner, og mestring av kliniske ferdigheter. Studenten skal også forberedel segskriftlig til forventningssamtale, midtvurdering og sluttevaluering med vurdering av eget læringsutbytte.
Les mer om Avansert klinisk jordmorfag inkludert akutte obstetriske komplikasjoner
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Torhild Borlaug

Velg praksis ved UiS eller på utveksling

Praksis ved UiS
Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt År 2 / Semester 3
Kliniske studier gjennomføres i kommunejordmortjenesten og ved helsestasjon for ungdom, ved spesialisthelsetjenestens føde- og barselavdeling, observasjonspost for syke gravide, gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk og neonatalavdeling.
Fokus rettes mot både å kunne ivareta normale forløp og identifisere når tilstanden avviker fra det normale i svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn. Fokus er også på studentens flerkulturelle forståelse for kvinnehelse, inkludert familieplanlegging. Studenten skal analysere situasjonen og foreslå relevante jordmorfaglige tiltak i tråd med kunnskapsbasert praksis og godkjente prosedyrer/veiledere.
Emnet skal bidra til at kvantitetskrav til praksis i hele masterstudiet blir oppfylt ved videreutvikling av kunnskap, dokumentasjon og refleksjon av læresituasjoner, og mestring av kliniske ferdigheter.
Les mer om Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Torhild Borlaug
Praksis ved utveksling
Utveksling - 15 SP År 2 / Semester 3
Internasjonal utveksling Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt År 2 / Semester 3
Det kliniske studiet under utveksling gjennomføres ved vertsinstitusjonens føde- og barselavdeling, eventuelt også observasjonspost for syke gravide og i kommunehelsetjenesten i nærområdet.
Utvekslingen foregår over tolv uker, derav åtte ukers veiledet klinisk praksis og i tillegg fire ukers masteremne med nettbasert masterseminar fra hjemmeinstitusjon og begynnende datainnsamling. Hvis mulig kan en følge et teoretisk emne i global helse på utvekslingsstedet.
Fokus i MJOP80 rettes mot å kunne identifisere når tilstanden avviker fra det normale i svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn. Fokus er også på studentens flerkulturelle forståelse for kvinnehelse, inkludert familieplanlegging. Studenten skal analysere situasjonen og foreslå relevante tiltak i tråd med kunnskapsbasert praksis og godkjente prosedyrer/veiledere. I dette emnet vil studenten få innsyn i helsetjenesten i et samfunn med en annen kultur enn studentens egen. I løpet av studieperioden skal studenten begynne datainnsamlingen for masteroppgaven ved vertsinstitusjonen. Tema for masteroppgaven må knyttes til utvekslingsoppholdet.
Emnet skal bidra til at kvantitetskrav til praksis i hele masterstudiet blir oppfylt ved videreutvikling av kunnskap, dokumentasjon og refleksjon av læresituasjoner, og mestring av kliniske ferdigheter. Studenten skal også forberede seg skriftlig til forventningssamtale, midtvurdering og sluttevaluering med vurdering av eget læringsutbytte.
Les mer om Internasjonal utveksling Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Torhild Borlaug

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.