MENY

Pre-Hospital Critical Care master deltid

Behandlingen av akutt syke og skadde utenfor sykehus blir gradvis mer avansert. Det øker behovet for helsepersonell med spesialkompetanse i akuttmedisinsk hjelp. Ved å ta master i prehospital akuttmedisin vil du utvikle din evne til å håndtere kritisk syke og skadde.
Ambulanse prehospital akuttmedisin

På dette studiet vil du få mer kunnskap om forsking på akuttmedisin. Utdanningen er tverrfaglig og du får en internasjonal master som vil utvikle dine analytiske og diagnostiske ferdigheter.

Master i prehospital akuttmedisin ved UiS ble opprettet i 2014, som den første av sitt slag i Skandinavia. Den ble til gjennom et samarbeid mellom UiS og Norsk luftambulanse.

Studiet tar opp kommunikasjon mellom fagpersoner og hvordan du sikrer at viktig informasjon blir videreformidlet. Du lærer om hvordan helsesektoren fungerer. Det er et eget emne om store ulykker og uønskede hendelser som terrorangrep. Du lærer om pasientsikkerhet, en disiplin UiS har et særlig sterkt fagmiljø innen. Etikk og metode står også på fagplanen.

Masterprogrammet undervises på engelsk. Les mer på våre engelske sider.

Du er kanskje også interessert i:

Les mer:


Kilde: CP Publisert 23.10.2018