MENY

Prehospital Critical Care master

Sykehusstrukturer endres og transportdistanser øker, og mer avansert behandling tas i bruk prehospitalt. Det stilles i tillegg oftere spørsmål om behandlingen som ytes er kunnskapsbasert. Kravet til kvalitet i prehospitale tjenester blir stadig større.

Gjennom studiet vil du få mer kunnskap om forsking på akuttmedisin, og mulighet til å utvikle dine analytiske og diagnostiske ferdigheter. 

Den tverrfaglige utdanningen er rettet mot leger, sykepleiere, paramedisinere eller ambulansearbeidere, og gjennomføres enten på heltid over 2 år eller deltid over fire år.

Ett av målene for masterprogrammet er å gi prehospitale helsearbeidere en akademisk basis for kritisk å kunne vurdere kunnskapsbasen i fagfeltet. Programmet undervises på engelsk, og er den eneste internasjonale masteren i sitt slag, med studenter fra ulike land.

Masterprogrammet ble utviklet gjennom et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk luftambulanse og Universitetet i Stavanger.

Du er kanskje også interessert i:

Les mer:

Prehospital Critical Care master 2 år

Kilde: CP Publisert 12.11.2019