MENY

Rus- og psykisk helsearbeid - deltid - opptakskrav

Bachelorutdanning i sykepleie, sosialt arbeid, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi, eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene.

Søkere med annen helse- og sosialfaglig utdanningsbakgrunn kan vurderes for opptak, dersom utdanningen inneholder klinisk praksis. Krav om praksis kan fravikes dersom søkeren har relevant bachelor i helse- eller samfunnsfag og et selvstendig forskningsarbeid tilsvarende bacheloroppgave samt forskningsmetode på bachelornivå. 10 % av studieplassene kan tildeles søkere med dette opptaksgrunnlaget. Ved vurdering av opptak for søkere med slik bakgrunn, legges det vekt på at søkeren enten oppfyller dybdekravet på minimum 80 studiepoeng eller kravet om integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for masterstudiet, jfr. Mastergradsforskriftens § 3.

 

Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra høyere utdanning. Elektroniske resultater via Søknadsweb godtas som dokumentasjon.

  • Valgfritt: Attest eller tjenestebevis for relevant arbeidserfaring. Attest må være signert av din arbeidsgiver og vise start- og sluttdato, samt stillingsprosent eller -andel. Kan gi grunnlag for tilleggspoeng i opptaket.

For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Felles opptaksregler for alle masterprogram ved UiS samt ufyllende regler for opptak til master i rus- og psykisk helsearbeid


For spørsmål kontakt Opptakskontoret:

masteropptak@uis.no

Tlf: 51 83 10 52

 Kilde: CP

Publisert 13.12.2018