MENY

Rus- og psykisk helsearbeid - hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer til klinisk arbeid i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og til stillinger på ulikt organisatorisk nivå i helse- og sosialsektoren, der det blir lagt vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklings- og utredningsarbeid, undervisning og kvalitetsutvikling.

Fullført master kvalifiserer til å søke opptak på PhD-studier.

Sist oppdatert: 17.06.2019