MENY

Master i spesialsykepleie

Master i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie er basert på samfunnets og helsevesenets behov for spesialutdannet personell.

Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere ivaretar personer som er akutt og/eller kritisk syke og deres pårørende i komplekse behandlingssituasjoner.

Utøvelsen av spesialsykepleie skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier. Spesialsykepleieren kvalifiseres i kritisk analyse og faglig refleksjon og vil kunne anvende relevant forskning i direkte pasientkontakt, undervisning, forskning og fagutvikling. 

Mastergradsutdanningen fokuserer på de ulike spesialområdene som praksis og forskningsfelt. Teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap samt kliniske studier blir vektlagt. Praktisk, teoretisk og vitenskapelig kunnskap skal være gjensidig utfyllende, og betraktes som nødvendig for å gjennomføre en sikker profesjonsutøvelse.

Spesialisering i anestesisykepleie

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte anestesisykepleiere som ved hjelp av kunnskap og klinisk kompetanse kan ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi i et høyteknologisk miljø.

Anestesisykepleie innebærer å utøve sykepleie og anestesiologisk virksomhet på en forsvarlig og målrettet måte for å tilrettelegge for kirurgi og annen behandling. Anestesisykepleie består videre i å kunne iverksette livreddende tiltak, både i og utenfor sykehuset. 

Spesialisering i intensivsykepleie

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte intensivsykepleiere som har handlingskompetanse til å overvåke, pleie og behandle mennesker i alle aldre.

Intensivsykepleiere ivaretar pasienter som har svikt i livsviktige funksjoner eller vært utsatt for ulykker og trenger å få gjenopprettet sirkulatorisk og respiratorisk balanse. Intensivsykepleiere skal også ivareta pasienter pre- og postoperativt, lindre smerte og annet ubehag i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag i et høyteknologisk miljø. Ivaretakelse av pårørende er en viktig del av intensivsykepleierens ansvarsområde.       

Spesialisering i operasjonssykepleie

Mastergradsutdanningen i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte operasjonssykepleiere som har handlingskompetanse til å ivareta pasientens behov ved planlagt eller akutt kirurgisk undersøkelse og behandling i et høyteknologisk miljø.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

Tre foto av sykepleiestudenter ved UiS i arbeid med simuleringsdukker.

Kilde: CP Publisert 03.04.2020