MENY

Master i spesialsykepleie

Master i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie er basert på samfunnets og helsevesenets behov for spesialutdannet personell.
Tre foto av sykepleiestudenter ved UiS i arbeid med simuleringsdukker.

Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere ivaretar personer som er akutt og/eller kritisk syke og deres pårørende i komplekse behandlingssituasjoner.

Utøvelsen av spesialsykepleie skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier. Spesialsykepleieren kvalifiseres i kritisk analyse og faglig refleksjon og vil kunne anvende relevant forskning i direkte pasientkontakt, undervisning, forskning og fagutvikling. 

Mastergradsutdanningen fokuserer på de ulike spesialområdene som praksis og forskningsfelt. Teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap samt kliniske studier blir vektlagt.

Spesialisering i anestesisykepleie

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte anestesisykepleiere som ved hjelp av kunnskap og klinisk kompetanse kan ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi i et høyteknologisk miljø.

Anestesisykepleie innebærer å utøve sykepleie og anestesiologisk virksomhet på en forsvarlig og målrettet måte for å tilrettelegge for kirurgi og annen behandling. Anestesisykepleie består videre i å kunne iverksette livreddende tiltak, både i og utenfor sykehuset. Praktisk og teoretisk kunnskap betraktes som vesentlig for profesjonsutøvelsen - disse kunnskapsformene er gjensidig berikende og utfyller hverandre.  

Spesialisering i intensivsykepleie

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte intensivsykepleiere som har handlingskompetanse til å overvåke, pleie og behandle mennesker i alle aldre.

Intensivsykepleiere ivaretar pasienter som har svikt i livsviktige funksjoner eller vært utsatt for ulykker og trenger å få gjenopprettet sirkulatorisk og respiratorisk balanse. Intensivsykepleiere skal også ivareta pasienter pre- og postoperativt, lindre smerte og annet ubehag i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag i et høyteknologisk miljø. Ivaretakelse av pårørende er en viktig del av intensivsykepleierens ansvarsområde.       

Spesialisering i operasjonssykepleie

Mastergradsutdanningen i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte operasjonssykepleiere som har handlingskompetanse til å ivareta pasientens behov ved planlagt eller akutt kirurgisk undersøkelse og behandling i et høyteknologisk miljø.

Praktisk, teoretisk og vitenskapelig kunnskap skal være gjensidig utfyllende, og betraktes som nødvendig for å gjennomføre en sikker profesjonsutøvelse.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 19.06.2019