MENY

Paramedisin bachelor

Som paramedisiner (paramedic) er du det helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested.

Hovedmålet er å hjelpe mennesker som trenger medisinsk og psykososial hjelp, ofte med små tidsmarginer. Dette kreves både handlingskraft, evne til kommunikasjon og evne til å ta beslutninger.

Yrket stiller krav til både psykisk og fysisk egnethet. Studiet er et fulltidsstudium over 3 år (180 studiepoeng).

Praksis er en sentral del av utdanningen og utgjør 60 studiepoeng inkludert en andel med simulering. Studentene vil ha praksis i ambulansetjenesten, på legevakt/kommunal akutt døgnenhet (KAD), på akuttmottak, på sykehus, i forbindelse med rehabilitering og i tilknytning til rus- og psykiatri.

Studentene vil også gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Hvert semester inneholder et praktisk orientert emne som bygger på det teoretiske innholdet i de øvrige emnene fra samme og forutgående semester.

Gjennom hele utdanningen vektlegges arbeids- og undervisningsformer som fremmer integrering av teoretisk og praktisk kunnskap. Forelesninger, seminar, studiegrupper, skriftlig studieoppgaver kommer i tillegg til praksisstudier og simulering- og ferdighetstrening.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 03.10.2019