MENY

Paramedisin - om praksisstudier

Praksisstudiene, inkludert ferdighetstrening og simulering, utgjør en sentral del av utdanningen i paramedisin.

Ambulansearbeidere som øver på simuleringsdukke

Den prehospitale tjenesten har en viktig samhandlingsrolle som bindeledd mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og oppgaven med å lede pasienten til riktig behandlingsnivå tilfaller ofte ambulansetjenesten. Studentene vil derfor i løpet av utdanningen gjennomføre praksis innen ulike fagområder relatert til paramedisinerens yrkesutøvelse.

Organisering

Paramedisinstudentene vil blant annet ha praksis innen ambulansetjenesten, på legevakt/kommunal akutt døgnenhet (KAD), på akuttmottak, på sykehusavdelinger, i forbindelse med rehabilitering og i tilknytning til rus- og psykiatri.

Studentene vil få erfaring fra både by- og distriktstjeneste, samt fra sykehusavdelinger for hjertemedisin, nevrologi, barnesykdommer, fødeavdeling og anestesiavdeling. De vil også ha praksis ved en psykiatrisk institusjon og institusjon for rehabilitering og pleie. Det er også mulig å gjennomføre deler av praksisstudiene i utlandet.

Se våre utvekslingsavtaler her.

Opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy inngår som del av praksisstudiene.

Alle studenter må være forberedt på at praksisstudier kan bli gjennomført ved institusjoner og i kommuner utenfor Stavanger og i andre fylker enn Rogaland, samt å følge praksisstedets arbeidstid.