MENY

Kreftsykepleie - hva kan du bli?

Kreftsykepleiere kan jobbe som kreftsykepleier eller som kreftkoordinator ved spesialavdelinger og poliklinikker på sykehus og i kommunehelsetjenesten. I kommunen kan kreftsykepleiere blant annet jobbe på sykehjem, i hjemmesykepleien og ved lindrende enheter. I tillegg kan kreftsykepleiere jobbe i private organisasjoner som har fokus på kreftomsorg hvor oppgavene blant annet kan være å gi informasjon, delta i forebygging og rehabilitering.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 01.06.2020