MENY

Historie og historiedidaktikk

Den som ikke kjenner historien er dømt til å gjenta den, heter det. I etterkrigstiden brukte politikere krigshistorien for å få folk til å bidra i byggingen av velferdsstaten. Hvordan skapes historiebevissthet? Hvordan brukes historien i dag?
Bøker i bokhylle på biblioteket ved Universitetet i Stavanger.

Du møter fortiden overalt, i skolen, i litteraturen, i nyhetene, på museer og i daglige samtaler. Historie og historiedidaktikk er studiet av hvordan vi møter fortiden og hvordan dette møtet kan forstås. Det handler om hvordan vi forstår fortiden, hvordan vi bruker den og hvordan vi lærer fra oss fortellinger.

Masterstudiet i historie og historiedidaktikk ved UiS er det eneste av sitt slag i Norge. Studiet passer både for studenter med bakgrunn fra lærerutdanning, samfunnsfag og historie.

Studiet er todelt: En felles emnedel (60 sp) og en individuell avhandling (60 sp). Fellesdelen består av fire emner, hver på 15 studiepoeng.

Master i historie og historiedidaktikk er et fulltidsstudium over to år, men man kan etter opptak søke overgang til deltidsstudium, hvor oppbygningen er identisk med heltidsstudiet. Undervisningen vil gå samtidig for fulltids- og deltidsstudenter.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 25.11.2019