MENY

Religion, kultur og samfunn bachelor

Religioner og livssyn er viktig for enkeltmennesker, men også sentralt i organisasjons- og samfunnsliv. I dag ser vi at det religiøse landskapet er i rask endring. Det er et økende religionsmangfold, samtidig som stadig flere ikke lenger tilhører etablerte religiøse tradisjoner.

Bachelorgraden i religion, kultur og samfunn gir deg mulighet til å undersøke religiøse endringsprosesser i samtiden med et religionsvitenskapelig perspektiv. Studiet fokuserer på hva slags innhold og funksjon religion og livssyn har i samtiden, både på kultur- og samfunnsplan, i forskningen og for det enkelte menneske. 

Bachelorstudiet tar opp både globale, nasjonale og lokale perspektiver, og gir kompetanse til å håndtere spørsmål og utfordringer som oppstår i det mangfoldige og flerkulturelle samfunnet.

Studiet gir grunnleggende kunnskap om samtidsreligion i et globalt perspektiv ut fra religionsvitenskapelig fagtradisjon. Innholdet er organisert slik at ulike religioner og livssyn blir belyst. Det legges vekt på at religion og livssyn er kulturelle og menneskelige fenomen. Forståelse av den sosiale og kulturelle konteksten som religioner og livssyn inngår i er dermed viktig for å forstå hvordan religioner og livssyn er utformet, hvordan de forhandles og endres.

Studiet er relevant for lærerutdanning og undervisning om religioner og livssyn i skolen. Videre gir det grundig innsikt i religions- og livssynsmangfold som er relevant i en rekke jobber i offentlig og privat sektor blant annet knyttet til samfunnskontakt, personalspørsmål, internasjonalisering, informasjon.

Fag 1 og fag 2

En bachelor i religion, kultur og samfunn innebærer at du tar fordypningen i religion (fag 1). Det andre faget du velger, fag 2, tilsvarer et årsstudium. Vi tilbyr nordisk, engelsk, historie og samfunnsfag som fag 2.

Praksis

Språk-, historie- og religionstudenter kan ha praksis mens de studerer ved UiS. Praksisemnet gir 15 studiepoeng, og det er Institutt for kultur- og språkvitskap som står for emnet.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 07.02.2020