MENY

Service Leadership in International Business

Vil du jobbe med ledelse og utvikling av servicebedrifter? I et internasjonalt miljø? Er du positiv, engasjert og villig til å påta deg lederansvar? Da er masterprogrammet i Service Leadership in International Business perfekt for deg!
Service Leadership in International business, studenter illustrasjonsfoto

Studiet gir deg solid kompetanse innfor strategi, ledelse, og tjenesteinnovasjon, med spesielt fokus på servicenæringene og internasjonale forhold. Tjenesteytende næringer utgjør i dag en overveldende del av verdensøkonomien, og av de nye yrkene som vil komme i fremtiden vil majoriteten være å finne innen tjenesteproduksjon. 

Les mer på våre engelske sider.

Studiet forbereder deg på fremtidige lederroller i tjenestebedrifter generelt, og gir deg samtidig en internasjonal dimensjon som er spesielt relevant når vi vet at også fremtidens tjenesteproduksjon blir mer og mer global. Studiet vektlegger både evnene til godt og konstruktivt teamarbeid, og løsning av individuelle oppgaver, for å stimulere til en god forståelse av hva det vil si å være en moderne leder.

Viktige elementer i studiet er student-aktiv læring og prosjektbasert undervisning med interaktiv bruk av digitale kilder. Dette er et fulltidsstudium med muligheter til å ta utveksling i utlandet.

Studiet passer for deg med bachelorgrad innen hotell-, reiseliv, markedsføring- eller annen type økonomisk -administrativ utdanning. Søkere med bachelor innen andre relevante områder vurderes også for opptak.

Tidligere studenter forteller:

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 27.05.2020